h
18 september 2011

SP peilt temperatuur in Berkelland

De SP Berkelland zal de komende weken de temperatuur gaan peilen onder de inwoners van Berkelland. Onder de noemer ‘’Actie Thermometer’’ zullen SP-ers op diverse plaatsen in de gemeente Berkelland de inwoners vragen om hun mening als het gaat om welzijn in hun gemeente, woonplaats of buurt. Zowel positieve als minder leuke zaken zullen onderwerp van gesprek zijn. Tijdens een buurtonderzoek in Eibergen, net voor de vakantieperiode, kwamen al diverse grotere en kleinere zaken in beeld bij de SP. Op zaterdag 24 september zal de SP vanaf 10:00 tot 14:00 uur aanwezig zijn in het centrum van Eibergen.

Lees verder
4 september 2011

Kotte Maot

Ieder jaar op de eerste zaterdag van september houdt Borculo jaarlijks haar septemberfeest. Een volksfeest waaraan veel mensen hun medewerking verlenen. Naast het vogelgooien en schieten, de kermis en allegorische optocht worden straten en pleinen opgesierd met mooie en ludieke versieringen. Omdat de sociale en culturele kaalslag in Berkelland een feit is was dat voor buurtvereniging Kotte Maot aanleiding om hier op in te spelen. Deze vereniging heeft een objectversiering gemaakt met daarin veelzeggende teksten. Hun inspiratiebron was de SP ledenwerkgroep, die ook op een zelfde manier van zich heeft laten horen d.m.v. SP-otje, aldus de buurtbewoners uit deze wijk. Wij van de SP vinden het dan ook geweldig leuk dat mensen op deze ludieke manier van zich laten horen. Helemaal mooi is dat uitgerekend dit object de eerste prijs met wimpel heeft gehaald en dus de grote winnaars zijn bij de object versieringen. Wij willen dan ook deze buurtvereniging van harte feliciteren met het behaalde resultaat.


Lees verder
6 augustus 2011

SP-otje duikt weer op.

Tijdens het 5e Trekzakken Festival in het centrum van Borculo heeft SP-otje weer haar gezicht laten zien. Op het Muraltplein heeft de plakploeg van de SP Berkelland een protestbord geplaatst om zo hun ongenoegen en die van vele Berkellanders kenbaar te maken.
Was het in 1925 de natuur die verwoestend uithaalde is het deze regeerperiode de coalitie van VVD, CDA en D66 die de gemeente Berkelland op sociaal en cultureel gebied compleet afbreekt.

Lees verder
23 juli 2011

‘’Het schandaaltje van Jaap Jonk’’.

Een mooi voorbeeld in hoever sommige politici in Berkelland van de realiteit verwijderd zijn. Was het vorig jaar nog mevrouw Hoytink, ook van het CDA. Zij sloeg de plank helemaal mis met haar zogenaamde onderzoek naar de haalbaarheid van de bezuinigingsplannen m.b.t. de muziekschool en de bibliotheken. Dit keer is het de fractieleider zelf.

Lees verder
4 juni 2011

SP-otje krijgt een gezicht

De werkgroep SP Berkelland gaat onder de noemer
SP-otje op ludieke manier pamfletten plakken binnen de gemeente Berkelland.

Lees verder
26 mei 2011

Advies aan Burgemeester Bloemen

Om onze bezorgdheid uit te spreken over het akkoord wat al dan niet getekend gaat worden tijdens het VNG congres hebben wij een brief aan het college van Bestuur van de gemeente Berkelland gestuurd met de volgende inhoud:

Lees verder
22 mei 2011

Gemeentewerf

Vrijdagmiddag 20 mei is de nieuwe gemeentewerf officieel geopend. Of we daar als Berkellanders nu zo blij mee moeten zijn is nog maar de vraag. Alle werkzaamheden uitvoeren vanuit één centraal punt is volgens mij niet zo efficiënt. Waarom niet vanuit iedere grote kern? Dus eigenlijk zoals het was. Maar goed, er zullen tal van redenen zijn waarom de gemeente voor deze optie gekozen heeft. Net als de nieuwbouw bij het huidige gemeentehuis in Borculo.

Lees verder
18 mei 2011

De raad compleet verdeeld over Openbare Bibliotheken in Berkelland.

De politiek in Berkelland zet de burgers en de Bibliotheek Oost Achterhoek (BOA) in de kou. De grote angst van de SP Berkelland voor de sociale en culturele kaalslag in onze gemeente is inmiddels een feit. De meerderheid van de raad heeft gisteren ingestemd met het voorstel van het college om de bezuinigingen op de BOA toch door te zetten. Leek het tij donderdagavond tijdens de commissievergadering misschien toch te keren omdat het CDA grote vraagtekens had bij de haalbaarheid van dit plan ging deze partij tijdens de raadsvergadering toch akkoord met het voorstel, ondanks de vele kritieken op het college. In zwaar afgeslankte vorm zal in iedere grote kern in Berkelland een bibliotheek servicepunt over blijven. Dat klinkt leuk maar houdt in dat de bieb in zwaar afgeslankte vorm voor haar bestaansrecht zal moeten blijven vechten.

Lees verder
16 mei 2011

Dorpsböke

Alweer een nieuwe term van het huidige college van B&W in de gemeente Berkelland.
Naast Samen Anders en Modern Noaberschap heeft de coalitie nu ingezet op de Dorpsböke.
Zoals u al wel weet gaat het huidige college drastisch snijden in de sociale en culturele sector. Het is de bedoeling dat in de oude kerkdorpen van de gemeente Berkelland de bibliotheekbus gaat verdwijnen en hiervoor in de plaats komen dan de zogenaamde Dorpsböke, een mini bibliotheek voor de lokale bevolking.
Ook nu weer wil het college een beroep doen op haar burgers om een dergelijk initiatief zelf op te gaan zetten en dat alles natuurlijk op vrijwillige basis. Naast het zelf schoon houden van de groenvoorziening en het opleiden van muzikanten moet we nu ook nog als vrijwilliger bij de Dorpsböke aan het werk. Wij van de SP vinden dit geen goed idee/plan.

Lees verder
19 april 2011

SP Berkelland groeit

Ongeveer een jaar geleden hebben we met zeven personen een doorstart gemaakt met de ledenwerkgroep SP Berkelland. We mogen rustig stellen dat we op het goede spoor zitten. In een jaar tijd is de harde kern van onze groep gegroeid van zeven naar elf personen die iedere derde woensdag van de maand een overleg hebben bij ‘’het Hof’’ in Borculo. Dit is een openbaar overleg waarbij alle leden uit Berkelland welkom zijn. Diverse leden hebben hun gezicht al eens laten zien en hebben gebruik gemaakt van onze uitnodiging die maandelijks bij de Tribune zit. Tijdens dit overleg komen diverse onderwerpen ter sprake zoals acties, campagnes, cursussen en de oprichting van onze afdeling.

Lees verder

Pagina's