h
18 mei 2012

Algemene ledenvergadering.

Op woensdag 23 mei houden wij onze eerste algemene ledenvergadering.
Deze avond zal uit twee gedeelten bestaan. We beginnen met een presentatie over de huidige ledenwerkgroep en de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Na de pauze gaan we het hebben over het komend SP congres op 2 juni.
Kom dus naar deze avond en laat je stem horen.
We houden de avond in ontmoetingscentrum “het Hof” in Borculo en starten om 20:00 uur.

Lees verder
17 april 2012

Ledenwerving Ruurlo

Op zaterdag 14 april hebben enkele actieve leden in Ruurlo bij SuperCoop actie gevoerd om nieuwe leden te werven. Ondanks het onprettige weer was het gezellig en hebben we met diverse mensen interessante gesprekken gehad. We hebben veel ZO-kranten uitgedeeld en een aantal mensen een aanmeldingskaart voor het lidmaatschap meegegeven.

Lees verder
6 april 2012

SP Berkelland komt naar je toe!

Op zaterdag 14 april gaan vrijwilligers van onze ledenwerkgroep weer de straat op om met inwoners van Berkelland te praten over diverse onderwerpen die momenteel spelen in de landelijk maar ook in de regionale politiek. Je kunt onze mensen tussen 10:00 en 12:00 uur ontmoeten bij de Supercoöp in Ruurlo.

Lees verder
21 februari 2012

Boa’s letten op poep:

De buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente Berkelland gaan de komende weken strenger controleren op overtredingen en overlast met betrekking tot hondenpoep en loslopende honden. Overtreders krijgen een boete van €100-. Dit stond te lezen in het dagblad Tubantia van dinsdag 21 februari. Een opmerkelijk bericht vinden wij van de SP- ledenwerkgroep Berkelland. Opmerkelijk omdat precies vier weken geleden Rob Verheggen namens onze werkgroep de gemeenteraadsleden en het college heeft toegesproken over dit probleem.

Lees verder
17 februari 2012

Status “Afdeling in oprichting”

Na een voorbereiding van twee jaar is het dan zover. We hebben de status ’’Afdeling in oprichting’’ aangevraagd bij onze moederafdeling in Doesburg. Op woensdag 15/02 heeft de SP afdeling Doesburg positief gereageerd op ons verzoek en is het nu aan ons in Berkelland om de volgende stap te zetten. Vanaf het allereerste begin, zo rond januari 2010, zijn enkele enthousiaste SP-ers uit Berkelland aan het werk gegaan om een eigen afdeling van de SP van de grond te krijgen.

Lees verder
27 januari 2012

Let op!!!

Normaal gesproken houden wij de derde woensdag van de maand ons werkgroepoverleg .
Maar door omstandigheden is dat in februari helaas niet mogelijk. Bij uitzondering wordt dit overleg voor één keer een week vooruit geschoven. Dus het werkgroepoverleg is verplaatst naar woensdag 22 februari, locatie ‘’Het Hof’’ in Borculo. We beginnen om 20:00 uur.
Ben je lid van de SP dan ben je van harte welkom bij dit overleg.

Lees verder
25 januari 2012

SP Ledenwerkgroep Berkelland doet voorstel m.b.t. probleem hondenpoep.

Dinsdag 24 januari was er weer een raadsvergadering in de gemeente Berkelland. Voorafgaand aan deze vergadering hebben wij gebruik gemaakt van het recht om het college en de raad toe te spreken. Onderwerp was hondenpoep in combinatie met het probleem van loslopende honden. Zowel Gemeentebelangen als O.B.L. reageerden positief op de voorstellen van onze werkgroep.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderstaande brief/toespraak.

Lees verder
10 januari 2012

Een positief 2012.

Hierbij willen wij iedereen een gelukkig en positief 2012 toewensen.
Wat betreft de SP zijn we 2012 goed gestart. Zowel landelijk als regionaal zitten we behoorlijk in de lift. Dat geldt zeker ook voor de SP-ledenwerkgroep in Berkelland.
Tijdens ons laatste werkgroepoverleg hebben de aanwezige leden unaniem hun mandaat gegeven voor de oprichting van een Voorlopig Bestuur (VB).

Lees verder
25 november 2011

Het begint te ruiken.

Het laatste stukje dat ik heb geschreven onder de noemer “Wie goed doet” is niet onopgemerkt gebleven. De lokale pers heeft het over genomen en gepubliceerd. Ook de lokale partij Gemeente Belangen vindt dat er gemeten wordt met twee maten. De dag na de publicatie heeft deze partij vragen gesteld tijdens de commissievergadering.

Lees verder
25 november 2011

Met SP Winterswijk naar Den Bosch

De SP organiseert samen met de PvdA, de Abvakabo, de Bijstandsbond, FNV Bondgenoten, Wajong Centraal, Platform Verontruste Ouders, Walk of Shame, Rekening Retour, Terug naar de Bossen en anderen op Zaterdag 10 december 2011 in de Brabanthallen in Den Bosch, de manifestatie ‘Armoede werkt niet’. om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening, jonggehandicapten, bijstandsuitkeringen, passend onderwijs, de zorg etc.

Lees verder

Pagina's