h
27 februari 2013

Het afbraakproces is in volle gang!

Binnenkort worden er draconische beslissingen genomen als het gaat om de sociale zekerheid in Nederland. AWBZ verdwijnt en de Wmo wordt bij de gemeentes neergelegd. Maar het budget wordt behoorlijk ingeperkt. Van het huidige budget voor huishoudelijke verzorging blijft slecht 25% over en dat kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven. Inmiddels hebben we allemaal kunnen horen en zien in de diverse media wat de gevolgen zullen zijn als deze plannen doorgaan.

Lees verder
25 januari 2013

2e Wmo avond “Zorg voor elkaar”.

Naar aanleiding van onze eerste avond over de Wmo problematiek op woensdag 19 december 2012 gaan we een tweede informatieavond organiseren. Dit is mede tot stand gekomen op verzoek van de toen aanwezige organisaties en instanties. Omdat de opkomst wat tegenviel en de aanwezigen dit onderwerp van erg groot belang vinden wordt er een tweede poging ondernomen om alle belanghebbenden, organisaties, patiënten en medewerkers in de zorg een tweede kans te geven zich volledig te laten informeren over de veranderingen die de nieuwe wetgeving eventueel met zich meebrengt. Bij deze willen wij dan ook iedereen die hiermee te maken heeft, of krijgt, oproepen om op woensdag 30 januari naar “het Hof” in Borculo te komen om zich te laten informeren over deze onheilspellende ideeën vanuit den Haag. De avond start om 20:00 uur.
Voor meer info zie ook onze vorige oproep “Zorgen om zorg in Berkelland”.

Lees verder
15 januari 2013

Van werkgroep naar afdeling

Eindelijk is het dan zover.

Lees verder
12 december 2012

Zorgen om zorg in Berkelland

Mensen die afhankelijk zijn van welke zorg dan ook worden door het nieuwe beleid in de kou gezet.
Decentralisatie van zorg betekent dat gemeenten veel nieuwe taken vanuit Den Haag krijgen maar geen geld om het uit te voeren.
De G4 ( vier grootste gemeenten) en de G 32 ( inmiddels 34 gemeenten) hebben hun krachten gebundeld en een brief opgesteld en verstuurd aan de Tweede Kamer, de staatssecretaris en minister van VWS.

Lees verder
2 december 2012

Ook SP Berkelland doet onderzoek naar armoede.

In navolging van veel andere afdelingen doet ook SP Berkelland onderzoek naar armoede onder kinderen in Berkelland. De afgelopen periode hebben we de gemeente om gegevens gevraagd.

Lees verder
12 november 2012

Kinderschoen van de rekening

kinderschoentjes
In een rijk land als Nederland leven tienduizenden kinderen (367.000) in armoede. Heel concreet betekent dat,
dat ze niet iedere dag een gezonde maaltijd kunnen eten.
Niet altijd naar verjaardagsfeestjes kunnen.
Of zelfs hun verjaardag niet kunnen vieren met vriendjes en vriendinnetjes.
Maar ook dat ze niet mee kunnen doen met sporten, uitstapjes of culturele activiteiten.

Lees verder
20 oktober 2012

Open discussieavond geslaagd

Op woensdag 17 oktober heeft de werkgroep een open discussieavond georganiseerd in de Huve.
Deze avond was voor zowel leden als niet-leden. De opkomst was goed te noemen en de sfeer was uitstekend. Ook werd het 100e lid, Gijs Startman, in het zonnetje gezet.

Lees verder
11 oktober 2012

SP Berkelland telt 100 leden

Sinds 2010 is de werkgroep van de SP Berkelland actief in onze gemeente.
We hebben vanaf dat moment hard gewerkt om onze partij aan de Berkellanders voor te stellen. Diverse acties en campagnes hebben we inmiddels achter de rug en dat heeft ons ledental behoorlijk doen stijgen. Rond augustus 2012 bereikte de werkgroep de magische grens van 100 leden! En dit willen we dan ook vieren. Op woensdag 17 oktober houden we daarom een open avond waarbij we iedereen uitnodigen om met ons van gedachten te wisselen
We beginnen de avond met het verwelkomen van ons 100e SP lid in Berkelland om vervolgens in informele sfeer een debatavond te houden.

Lees verder
19 september 2012

Stemmers bedankt

De officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is bekend.
De SP heeft niet gewonnen en niet verloren. Natuurlijk is er teleurstelling over ons behaalde resultaat omdat we in de peilingen nog als grote winnaar werden gezien. Maar in tegenstelling tot andere partijen hebben we ook niet verloren. We kunnen dus stellen dat we een harde kern van 15 zetels hebben. Toch een mooi resultaat. Alleen de VVD en De PvdA zijn groter in aantal zetels.
De werkgroep in Berkelland heeft haar uiterste best gedaan om Emile in het torentje te krijgen. Dat we goed campagne hebben gevoerd moge duidelijk zijn. Op de verkiezingsavond was onze werkgroep nog punt van discussie in de lokale media.

Lees verder
30 augustus 2012

Zorgen om zorg!

Op woensdag 29 augustus heeft de SP Berkelland actie gevoerd op de markt in Borculo.
Hier hebben wij het miljoenenspel gespeeld, net als in de voorgaande week in Ruurlo en Eibergen.
Mensen kregen per persoon drie miljoentjes aangeboden die konden worden besteed aan diverse onderwerpen. De bezoekers van de weekmarkt konden hiermee aangeven wat zij de belangrijkste onderwerpen vinden en hiermee een signaal afgeven dat de politiek deze zaken nu eens goed moet gaan regelen.

Lees verder

Pagina's