h
23 oktober 2014

Excuses

Onze afdeling heeft een fout gemaakt tijdens laatste actie bij gemeentehuis op dinsdag 21 oktober. Daar hebben we de commissieleden, raadsleden en het college een brief overhandigd die volgens onze informatie van een cliënt afkomstig zou zijn. In tegenstelling tot wat er in de media staat heeft niet de SP Berkelland naam en adres van brief verwijderd maar kregen wij die zo aangeleverd.

Lees verder
22 oktober 2014

Bittere pil overhandigt aan wethouder

Gisteravond heeft SP Berkelland bij de vergadering van commissie Sociaal de bittere pil overhandigt aan wethouder Scharenborg. De SP is samen met de thuiszorgmedewerkers bezorgt over de plannen van de gemeente waarbij de gemeente de lichte huishoudelijke verzorging af wil schaffen.

Lees verder
19 oktober 2014

SP voert opnieuw actie bij gemeente Berkelland

Al 1,5 jaar wordt er door thuiszorgmedewerkers en de SP gestreden voor behoud van goede zorg in Berkelland. In de nieuwe WMO die vanaf 1 januari 2015 in werking treedt krijgen gemeenten veel beleidsvrijheid. De gemeente Berkelland wil in de nieuwe WMO de huishoudelijke verzorging afschaffen. Hier is de SP het niet mee eens. Daarom wordt op 21 oktober om 18.30 uur bij de vergadering van commissie Sociaal opnieuw actie gevoerd bij het gemeentehuis in Borculo.

Lees verder
9 oktober 2014

Algemene ledenvergadering

Tijdens onze algemene ledenvergadering van woensdag 8 oktober hebben alle leden ingestemd met onze voorstellen om te komen tot een nieuwe taakverdeling binnen het bestuur van onze afdeling.

Lees verder
6 oktober 2014

Column

Onder de kop column is een nieuw stuk geplaatst van Manon Roest onder de naam "De Strijd"

Lees verder
5 oktober 2014

SP café trapt af

Op 25 september was de aftrap van het eerste SP café in Berkelland.

Lees verder
1 oktober 2014

Hoorzitting WMO Berkelland

Gisteravond was de openbare hoorzitting van de gemeente Berkelland over de WMO. De SP was hier uiteraard ook aanwezig, samen met een groep thuiszorgmedewerkers.
Manon Roest heeft namens de SP ingesproken bij de hoorzitting. De gemeente wil de lichte huishoudelijke verzorging afschaffen als maatwerkvoorziening.

Lees verder
29 september 2014

LET OP: GEWIJZIGDE STARTTIJD ACTIE 30 SEPTEMBER

Op 27 september hebben wij een oproep geplaatst om allen naar de openbare hoorzitting op 30 september te komen.

Lees verder
27 september 2014

Behoud de lichte huishoudelijke verzorging

De gemeente Berkelland wil de lichte huishoudelijke verzorging afschaffen.
Wij vinden dit onverstandig en onaanvaardbaar!

Lees verder
26 september 2014

SP ROEPT OP TOT PROTEST BIJ ‘AFBRAAKTOUR’ VAN RIJN

De SP in de regio’s Twente en Achterhoek organiseert op 1 oktober een protest bij de tour die Staatssecretaris van Rijn door het land maakt en waarbij hij dan Hengelo ov aandoet om met wethouders uit de regio te spreken over de uitvoering van zijn beleid. Ze roept betrokken organisaties en mensen die de afbraak van de zorg vrezen om die dag om 9.00 uur mee te doen in het protest bij aankomst van van Rijn voor het stadhuis in Hengelo (Burg. Jansenplein 1).

Lees verder

Pagina's