h
17 februari 2012

Status “Afdeling in oprichting”

Na een voorbereiding van twee jaar is het dan zover. We hebben de status ’’Afdeling in oprichting’’ aangevraagd bij onze moederafdeling in Doesburg. Op woensdag 15/02 heeft de SP afdeling Doesburg positief gereageerd op ons verzoek en is het nu aan ons in Berkelland om de volgende stap te zetten. Vanaf het allereerste begin, zo rond januari 2010, zijn enkele enthousiaste SP-ers uit Berkelland aan het werk gegaan om een eigen afdeling van de SP van de grond te krijgen.

Lees verder
27 januari 2012

Let op!!!

Normaal gesproken houden wij de derde woensdag van de maand ons werkgroepoverleg .
Maar door omstandigheden is dat in februari helaas niet mogelijk. Bij uitzondering wordt dit overleg voor één keer een week vooruit geschoven. Dus het werkgroepoverleg is verplaatst naar woensdag 22 februari, locatie ‘’Het Hof’’ in Borculo. We beginnen om 20:00 uur.
Ben je lid van de SP dan ben je van harte welkom bij dit overleg.

Lees verder
25 januari 2012

SP Ledenwerkgroep Berkelland doet voorstel m.b.t. probleem hondenpoep.

Dinsdag 24 januari was er weer een raadsvergadering in de gemeente Berkelland. Voorafgaand aan deze vergadering hebben wij gebruik gemaakt van het recht om het college en de raad toe te spreken. Onderwerp was hondenpoep in combinatie met het probleem van loslopende honden. Zowel Gemeentebelangen als O.B.L. reageerden positief op de voorstellen van onze werkgroep.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderstaande brief/toespraak.

Lees verder
10 januari 2012

Een positief 2012.

Hierbij willen wij iedereen een gelukkig en positief 2012 toewensen.
Wat betreft de SP zijn we 2012 goed gestart. Zowel landelijk als regionaal zitten we behoorlijk in de lift. Dat geldt zeker ook voor de SP-ledenwerkgroep in Berkelland.
Tijdens ons laatste werkgroepoverleg hebben de aanwezige leden unaniem hun mandaat gegeven voor de oprichting van een Voorlopig Bestuur (VB).

Lees verder
25 november 2011

Het begint te ruiken.

Het laatste stukje dat ik heb geschreven onder de noemer “Wie goed doet” is niet onopgemerkt gebleven. De lokale pers heeft het over genomen en gepubliceerd. Ook de lokale partij Gemeente Belangen vindt dat er gemeten wordt met twee maten. De dag na de publicatie heeft deze partij vragen gesteld tijdens de commissievergadering.

Lees verder
25 november 2011

Met SP Winterswijk naar Den Bosch

De SP organiseert samen met de PvdA, de Abvakabo, de Bijstandsbond, FNV Bondgenoten, Wajong Centraal, Platform Verontruste Ouders, Walk of Shame, Rekening Retour, Terug naar de Bossen en anderen op Zaterdag 10 december 2011 in de Brabanthallen in Den Bosch, de manifestatie ‘Armoede werkt niet’. om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening, jonggehandicapten, bijstandsuitkeringen, passend onderwijs, de zorg etc.

Lees verder
20 november 2011

Wie goed doet………

Wethouder Mulkens van de VVD was verrast door de keuze van ’t Spieker (theater in Eibergen) om ruimte te verhuren aan een keukenmontagebedrijf.
De wethouder verwijt ’t Spieker dat ze deze oplossing niet eerder gemeld hebben bij het gemeentebestuur. Maar hoe goed was het overleg vorig jaar vanuit het gemeentebestuur naar de sociale en culturele instellingen?

Lees verder
11 november 2011

Manifest 1 voor allen.

De herfst is begonnen en de bomen kleuren weer geel en rood.
Het zijn niet alleen de bomen in Berkelland die zo mooi kleuren, maar ook de plakborden in de oude gemeentes Neede en Borculo zijn van deze kleuren voorzien. Zaterdag 5 november is de plakploeg van onze werkgroep weer op pad geweest om de landelijke actie “1voor allen” onder de aandacht te brengen. Met deze posters wil de SP duidelijk maken dat ze tegen de tweedeling is in ons land.
Bent u het ook niet eens met de huidige gang van zaken als het gaat om bijvoorbeeld cultuur, zorg, onderwijs, etc, ga teken het manifest “1 voor allen” rechts op de site

Lees verder
24 oktober 2011

De nieuwe ZO krant is uit.

De elfde editie van de ZO krant is uit.
Zo’n twee keer per jaar geeft de SP de Zo krant uit met als doel de mensen te informeren over de huidige politieke gang van zaken in Nederland. Ook dit keer is er natuurlijk veel aandacht voor de verkeerde keuzes die het huidige kabinet maakt. Dat het anders kan is te lezen in deze krant. Op dit moment krijgen steeds meer mensen door dat de ideeën van de SP zo gek nog niet zijn. In de peilingen doen we het goed en het aantal leden is groeiende. Dat geldt ook voor de ledenwerkgroep in Berkelland. Maar deze ledenwerkgroep wil echter meer. Men wil uitgroeien tot een volwaardige afdeling! Daarvoor moet zo’n ledenwerkgroep aan diverse eisen voldoen. Als eerste moet men een bepaald aantal (actieve) leden hebben binnen zo’n werkgroep. Daarnaast moet er door diverse leden aan scholing worden gedaan en zal de werkgroep actief moeten zijn op de straat en in de buurt. Als daar allemaal aan wordt voldaan mag men de status van afdeling aanvragen. De huidige ledenwerkgroep van de SP in Berkelland is bijna zover, de laatste stapjes worden op dit moment gezet.

Lees verder
25 september 2011

Actie Thermometer en Ketting van Solidariteit.

Zaterdag 24 september heeft onze werkgroep een succesvolle actie gehouden in het centrum van Eibergen. Aan het winkelend publiek werd gevraagd of men de goede en minder goede kanten van hun woonomgeving binnen de gemeente Berkelland kon aangeven. Op deze manier hoopt de werkgroep een beter beeld te krijgen van wat er zo al speelt onder de bevolking. Naast deze enquête werden de mensen ook voorgelicht over de voorgenomen bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Als protest hierop kon men een werkhandschoen met notitiekaartje tekenen en inleveren bij de SP-stand.
Vele mensen uit Berkelland vinden het onvoorstelbaar dat juist deze groep zo hard wordt aangepakt door de huidige regering. Opmerkelijk was dat zelfs vanuit de rechtse politieke hoek hiervoor totaal geen begrip is. Er werd zelfs geopperd om meer samen te werken vanuit alle politieke en maatschappelijke organisaties om dit soort waanideeën direct de kop in te drukken. Deze handschoenactie was een groot succes. De SP-werkgroep was zo rond de klok van 13:00 uur al door haar werkhandschoenen heen. Wordt vervolgd..

Lees verder

Pagina's