h
25 juli 2013

Sensire wil rectificatie.

N.a.v. ons verzoek bij Staatssecretaris van Rijn om de heer van Rixtel, topbestuurder bij Sensire, te ontheffen uit zijn functie heeft deze organisatie aangegeven verdere stappen te ondernemen. In navolging van Jan Kramer en RTV Gelderland worden ook wij gesommeerd een rectificatie in te dienen bij die zelfde Staatssecretaris. Indien wij geen gehoor geven aan dit verzoek wordt er gedreigd met claims. Bij monde van mevrouw Makkinga wil Sensire beweren dat we met onjuiste feiten naar buiten zijn gekomen. Daar denkt de SP in Berkelland natuurlijk heel anders over en hebben daarom besloten niet op deze eis in te gaan. In het zelfde schrijven wordt aangegeven de dialoog aan te gaan met FNV Abvakabo, SP Berkelland en de Staatssecretaris. Dit juichen wij natuurlijk van harte toe. Ook hebben wij aangegeven dat, als tijdens deze dialoog blijkt dat er werkelijk onjuistheden van onze kant naar buiten zijn gekomen, wij alsnog een rectificatie zullen publiceren. Wat ons opvalt in het schrijven van Sensire is dat er alleen maar gesproken wordt over de heer Van Rixtel in samenhang met het financieel schrijven van Jan Kramer. Niemand heeft het over het handelen van de heer Van Rixtel m.b.t. de ontslagaanvraag van 1100 medewerkers. Dat de heer van Rixtel hierbij op diverse punten in gebreke is gebleven kan iemand binnen Sensire blijkbaar ook maar iets schelen. Fatsoensnormen zijn blijkbaar van ondergeschikt belang, geld is het enige waar deze organisatie mee bezig is. Natuurlijk beseffen wij ook wel dat het moeilijke tijden zijn, ook voor de heer van Rixtel maar je medewerkers ontslag aanzeggen via de media i.p.v. een bijeenkomst getuigt niet van goed management. Met het oog op de groeiende vraag naar thuiszorg kunnen wij ons zeker niet vinden in het handelen van de heer Van Rixtel. Daarbij komt dat het op dit moment nog voor niemand duidelijk is of het wetsvoorstel zoals dat nu op plank ligt wel zal worden aangenomen. Normaliter zal iedere directeur van welk bedrijf of organisatie dan ook er alles aan doen om het belang van hun medewerkers met hand en tand te verdedigen. Het tegenovergestelde geldt voor de heer van Rixtel. Intussen is er door de verschillende werkorganisaties binnen Sensire maar ook bij de cliënten de nodige onrust ontstaan. Dit alles is te wijten aan de heer van Rixtel. Hij is immers de man die voor rust binnen de organisatie moet zorgen. Maar i.p.v. van rust creëert hij alleen maar onrust. De thuiszorgmedewerkers van Sensire hebben woensdagavond j.l. nog duidelijk aangegeven totaal geen vertrouwen meer te hebben in de heer van Rixtel. Voor ons dus het signaal om de ingeslagen weg voort te zetten. 

Lees verder
23 juli 2013

Iemand moet dit toch een keer doen!

Wat ons betreft heeft het lang genoeg geduurd, de onzekerheid en speculaties over de werkgelegenheid van de thuiszorgmedewerkers in Berkelland en Oost achterhoek. Diverse pogingen zijn ondernomen door de medewerkers van Sensire om in contact te komen met hun werkgever. Helaas geeft Maarten van Rixtel, hoofdbestuurder bij Sensire Thuiszorg B.V., niet thuis of komt hij gemaakte afspraken niet na. Neem daarbij de slechte communicatie vanuit het management naar de werkvloer, dan is op een bepaald moment de maat vol! De thuiszorgmedewerkers mochten destijds in de krant lezen dat voor hen collectief ontslag is aangevraagd. Tot op de dag van vandaag heeft de heer Van Rixtel nog niet met de medewerkers gesproken om tekst en uitleg te geven over de ontstane situatie. Alleen de media lijkt de enige gesprekspartner voor deze man. Wij vinden dit een schandalige situatie, waarbij wij sterk onze twijfels hebben over zijn bestuurlijke kwaliteiten. Omdat wij nauw betrokken zijn bij de thuiszorg in al haar facetten en dus ook veel contacten hebben met de medewerkers van Sensire vinden wij het nu tijd om deze ontslagaanvraag bij de staatssecretaris in te dienen. Het vertrouwen in de heer Van Rixtel door de thuiszorgmedewerkers van Sensire is tot het nulpunt gedaald. Maar dat is niet het enige probleem. Ook FNV Abvakabo heeft sterk twijfels over de bestuurlijke kwaliteiten van de heer Van Rixtel. Er ligt een financieel rapport, opgesteld door FNV bestuurder Jan Kramer, waarbij hij vele vraagtekens plaatst over het financieel gebeuren binnen Sensire. Al met al dus een onprettige werksfeer waarbij er helemaal geen vertrouwen meer is in de heer Van Rixtel. Om nog meer schade te voorkomen hebben wij, de SP Berkelland, besloten om dit ontslagverzoek in te dienen bij de staatssecretaris. Iemand moet dit toch een keer doen!

Lees verder
21 juli 2013

Thuiszorgmedewerkers Sensire bereiden actie voor

Thuiszorgmedewerkers uit de Achterhoek, verenigd in Abvakabo FNV, willen voor hun cliënten blijven zorgen. Zij zijn boos dat hun werkgever, Sensire, onterecht kiest voor massaontslag, in plaats van goede zorg. Nu de gesprekken met Sensire over opschorting van de ontslagprocedure op niets zijn uitgelopen, bereiden de thuiszorgmedewerkers zich voor op actie.

Lees verder
2 juni 2013

Sta op voor de zorg! Kom 8 juni naar Amsterdam

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende!

Op 8 juni vindt er wederom een demonstratie plaats voor behoud van de thuiszorg. Natuurlijk steunt de SP dat volmondig. Wat ons betreft is de oproep ook breder: ‘sta op voor de zorg!’ Want er komt nog veel meer storm aan op het front van de gezondheidszorg. Basispakket wordt uitgekleed, dus patiënten moeten meer zelf betalen. Ouderenzorg wordt afgebroken en daarmee worden vele ouderen in de kou gezet. Familie die meer moet doen? Dat is een gelegenheidsargument om bezuinigingen te verkopen, we hebben namelijk al meer dan 3,5 miljoen mantelzorgers. Dit kabinet bezuinigt de huishoudelijke verzorging voor 40 procent weg, dat kost 50.000 banen en 170.000 mensen verliezen hun thuiszorg. En als klap op de vuurpijl mogen gemeenten veel meer zorg gaan organiseren voor minder geld. De gemeente als organisator van bezuinigingen.

Lees verder
25 mei 2013

Ontwikkelingen rond de zorg in Berkelland.

 Op 8 december 2008 schreef de WMO raad een lijstje met aanbevelingen voor de gemeente Berkelland. In januari 2012 kwam de gemeente met een visie op de ontwikkelingen in de WMO onder de titel “Betrokken Berkelland. Een van de aanbevelingen van de adviesraad was: maak de kwaliteit van de zorg niet ondergeschikt aan de betaalbaarheid. En toen werd duidelijk hoe Den Haag er over dacht. De hele bekostiging van de zorg ging op de schop en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dat beleid kwam bij de gemeente te liggen.

Lees verder
22 mei 2013

Reactie op massaontslag bij Sensire

Gisteravond hebben 800 thuiszorgmedewekers van Sensire te horen gekregen dat ze per 1 januari 2014 hun baan kwijt zijn. Dit heeft de SP hard geraakt.

Lees verder
10 mei 2013

Verslag Algemene Ledenvergadering SP Berkelland

Op dinsdag 7 mei hield SP Berkelland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Op deze avond waren ook Arjan Vliegenthart ( politicoloog en senator voor de SP en directeur wetenschappelijk bureau van de SP) en Marco Mulder (regiovertegenwoordiger en SP Winterswijk) aanwezig.
Arjan Vliegenthart
Arjan Vliegenthart heeft deze avond gesproken over de plannen van het kabinet en wat er allemaal op de gemeente afkomt door deze plannen. Het huidige kabinet is een vechthuwelijk met veel deelakkoorden. Als voorbeeld noemt Arjan het Sociaal Akkoord. Hier staan veel goede zaken in, maar veel uitstel van bezuinigingen.

Lees verder
10 mei 2013

Zo kranten weer in de bus

Een aantal keer per jaar informeert de SP met de gratis ZO-krant miljoenen Nederlanders over belangrijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland. De komende tijd zullen vrijwilligers van de SP Berkelland er voor zorgen dat 9000 ZO-kranten verspreid worden in onze gemeente.
Zo krant mei 2013

Lees verder
2 april 2013

Gemeenteraad Berkelland neemt motie aan tegen de bezuinigingen in de thuiszorg

Vanavond was bij de raadsvergadering in Borculo een grote manifestatie georganiseerd om te protesteren tegen de voorgenomen plannen van het kabinet. De opkomst was overweldigend, de zorgmedewerkers hebben een erehaag gevormd en zo de raadsleden ontvangen met luid gezang! De publieke tribune was in een mum van tijd vol en moest de rest uitwijken naar het bedrijfsrestaurant waar ze de vergadering via een groot scherm live konden volgen. We hadden 4 insprekers voor dit onderwerp aangemeld, ieder met hun eigen invalshoek. Het waren aangrijpende situaties die we te horen kregen. Toen het agendapunt over de AWBZ en de WMO werd behandeld zijn meerdere raadsleden aan het woord geweest. Er is heel veel gezegd, een paar kleine opmerkingen van een paar partijen: de VVD staat eigenlijk vanaf het begin al achter de bezuinigingen.

Lees verder

Pagina's