h
21 augustus 2013

De zorgen om de Zorg bij Sensire!

Het management van Sensire probeert alle zeilen bij te zetten om hun imago en de ingeslagen weg te verdedigen. In het Achterhoeks Nieuws van 20 augustus staan een column en een advertentie van Sensire. Hierdoor wordt het ons wel duidelijk dat de organisatie behoorlijk van slag is. Met flauwe en slechte voorbeelden wordt er een situatie geschetst dat het allemaal wel meevalt met de zorg in de toekomst. Ook wil men doen voorkomen dat men meeleeft met de thuiszorgmedewerkers.

Lees verder
7 augustus 2013

Wethouder Scharenborg heeft maling aan thuiszorg!

Eindelijk was het dan zover. Een delegatie bestaande uit thuiszorgmedewerkers van Sensire Berkelland, FNV Abvakabo en de SP Berkelland hadden vanmiddag een onderhoud met wethouder Scharenborg en Burgemeester Bloemen van de gemeente Berkelland. Onderwerp van dit gesprek de zorg in deze gemeente.

Lees verder
30 juli 2013

Sensire thuiszorg in actie.

Na lang beraad en erg veel pogingen om uit de problemen te komen m.b.t. de ontslagaanvraag van 1100 thuiszorgmedewerkers bij Sensire waren de rapen vanmiddag behoorlijk gaar. Tijdens de actiebijeenkomst in Doetinchem is er besloten om tot actie over te gaan. In samenspraak met FNV Abvakabo is er besloten om het hoofdkantoor van Sensire in Varsseveld te gaan bezetten. Omdat de SP Berkelland natuurlijk solidair is met deze actie zijn enkele leden van ons ook afgereisd naar Varsseveld om deze dames te ondersteunen. De directie gaf in eerste instantie niet thuis en wilden geen toezeggingen doen. Hoofdbestuurder van Rixtel moest telefonisch worden benaderd omdat hij vorige week op vakantie is gegaan. Voor de SP Berkelland een onbegrijpelijke zaak. 1100 medewerkers ontslaan en wetende dat de ontslagbrief ieder moment bij de medewerkers in de bus kan vallen en dan zelf op vakantie gaan. Het getuigt niet van medeleven of enig respect voor de medewerkers in de thuiszorg. Omdat wij verwachten dat deze actie nog wel enige tijd kan duren, willen wij onze leden en niet leden in Berkelland oproepen om deze dames te ondersteunen. Meld je aan bij Manon Roest of Fred Stomps om samen met hen naar Varsseveld af te reizen. Wees solidair en blijf niet aan de kant staan! Wij laten zien waar de SP voor staat.

Lees verder
30 juli 2013

Populisme

25 juli 2013

Sensire wil rectificatie.

N.a.v. ons verzoek bij Staatssecretaris van Rijn om de heer van Rixtel, topbestuurder bij Sensire, te ontheffen uit zijn functie heeft deze organisatie aangegeven verdere stappen te ondernemen. In navolging van Jan Kramer en RTV Gelderland worden ook wij gesommeerd een rectificatie in te dienen bij die zelfde Staatssecretaris. Indien wij geen gehoor geven aan dit verzoek wordt er gedreigd met claims. Bij monde van mevrouw Makkinga wil Sensire beweren dat we met onjuiste feiten naar buiten zijn gekomen. Daar denkt de SP in Berkelland natuurlijk heel anders over en hebben daarom besloten niet op deze eis in te gaan. In het zelfde schrijven wordt aangegeven de dialoog aan te gaan met FNV Abvakabo, SP Berkelland en de Staatssecretaris. Dit juichen wij natuurlijk van harte toe. Ook hebben wij aangegeven dat, als tijdens deze dialoog blijkt dat er werkelijk onjuistheden van onze kant naar buiten zijn gekomen, wij alsnog een rectificatie zullen publiceren. Wat ons opvalt in het schrijven van Sensire is dat er alleen maar gesproken wordt over de heer Van Rixtel in samenhang met het financieel schrijven van Jan Kramer. Niemand heeft het over het handelen van de heer Van Rixtel m.b.t. de ontslagaanvraag van 1100 medewerkers. Dat de heer van Rixtel hierbij op diverse punten in gebreke is gebleven kan iemand binnen Sensire blijkbaar ook maar iets schelen. Fatsoensnormen zijn blijkbaar van ondergeschikt belang, geld is het enige waar deze organisatie mee bezig is. Natuurlijk beseffen wij ook wel dat het moeilijke tijden zijn, ook voor de heer van Rixtel maar je medewerkers ontslag aanzeggen via de media i.p.v. een bijeenkomst getuigt niet van goed management. Met het oog op de groeiende vraag naar thuiszorg kunnen wij ons zeker niet vinden in het handelen van de heer Van Rixtel. Daarbij komt dat het op dit moment nog voor niemand duidelijk is of het wetsvoorstel zoals dat nu op plank ligt wel zal worden aangenomen. Normaliter zal iedere directeur van welk bedrijf of organisatie dan ook er alles aan doen om het belang van hun medewerkers met hand en tand te verdedigen. Het tegenovergestelde geldt voor de heer van Rixtel. Intussen is er door de verschillende werkorganisaties binnen Sensire maar ook bij de cliënten de nodige onrust ontstaan. Dit alles is te wijten aan de heer van Rixtel. Hij is immers de man die voor rust binnen de organisatie moet zorgen. Maar i.p.v. van rust creëert hij alleen maar onrust. De thuiszorgmedewerkers van Sensire hebben woensdagavond j.l. nog duidelijk aangegeven totaal geen vertrouwen meer te hebben in de heer van Rixtel. Voor ons dus het signaal om de ingeslagen weg voort te zetten. 

Lees verder
23 juli 2013

Iemand moet dit toch een keer doen!

Wat ons betreft heeft het lang genoeg geduurd, de onzekerheid en speculaties over de werkgelegenheid van de thuiszorgmedewerkers in Berkelland en Oost achterhoek. Diverse pogingen zijn ondernomen door de medewerkers van Sensire om in contact te komen met hun werkgever. Helaas geeft Maarten van Rixtel, hoofdbestuurder bij Sensire Thuiszorg B.V., niet thuis of komt hij gemaakte afspraken niet na. Neem daarbij de slechte communicatie vanuit het management naar de werkvloer, dan is op een bepaald moment de maat vol! De thuiszorgmedewerkers mochten destijds in de krant lezen dat voor hen collectief ontslag is aangevraagd. Tot op de dag van vandaag heeft de heer Van Rixtel nog niet met de medewerkers gesproken om tekst en uitleg te geven over de ontstane situatie. Alleen de media lijkt de enige gesprekspartner voor deze man. Wij vinden dit een schandalige situatie, waarbij wij sterk onze twijfels hebben over zijn bestuurlijke kwaliteiten. Omdat wij nauw betrokken zijn bij de thuiszorg in al haar facetten en dus ook veel contacten hebben met de medewerkers van Sensire vinden wij het nu tijd om deze ontslagaanvraag bij de staatssecretaris in te dienen. Het vertrouwen in de heer Van Rixtel door de thuiszorgmedewerkers van Sensire is tot het nulpunt gedaald. Maar dat is niet het enige probleem. Ook FNV Abvakabo heeft sterk twijfels over de bestuurlijke kwaliteiten van de heer Van Rixtel. Er ligt een financieel rapport, opgesteld door FNV bestuurder Jan Kramer, waarbij hij vele vraagtekens plaatst over het financieel gebeuren binnen Sensire. Al met al dus een onprettige werksfeer waarbij er helemaal geen vertrouwen meer is in de heer Van Rixtel. Om nog meer schade te voorkomen hebben wij, de SP Berkelland, besloten om dit ontslagverzoek in te dienen bij de staatssecretaris. Iemand moet dit toch een keer doen!

Lees verder
21 juli 2013

Thuiszorgmedewerkers Sensire bereiden actie voor

Thuiszorgmedewerkers uit de Achterhoek, verenigd in Abvakabo FNV, willen voor hun cliënten blijven zorgen. Zij zijn boos dat hun werkgever, Sensire, onterecht kiest voor massaontslag, in plaats van goede zorg. Nu de gesprekken met Sensire over opschorting van de ontslagprocedure op niets zijn uitgelopen, bereiden de thuiszorgmedewerkers zich voor op actie.

Lees verder

Pagina's