h
24 oktober 2011

De nieuwe ZO krant is uit.

De elfde editie van de ZO krant is uit.
Zo’n twee keer per jaar geeft de SP de Zo krant uit met als doel de mensen te informeren over de huidige politieke gang van zaken in Nederland. Ook dit keer is er natuurlijk veel aandacht voor de verkeerde keuzes die het huidige kabinet maakt. Dat het anders kan is te lezen in deze krant. Op dit moment krijgen steeds meer mensen door dat de ideeën van de SP zo gek nog niet zijn. In de peilingen doen we het goed en het aantal leden is groeiende. Dat geldt ook voor de ledenwerkgroep in Berkelland. Maar deze ledenwerkgroep wil echter meer. Men wil uitgroeien tot een volwaardige afdeling! Daarvoor moet zo’n ledenwerkgroep aan diverse eisen voldoen. Als eerste moet men een bepaald aantal (actieve) leden hebben binnen zo’n werkgroep. Daarnaast moet er door diverse leden aan scholing worden gedaan en zal de werkgroep actief moeten zijn op de straat en in de buurt. Als daar allemaal aan wordt voldaan mag men de status van afdeling aanvragen. De huidige ledenwerkgroep van de SP in Berkelland is bijna zover, de laatste stapjes worden op dit moment gezet.

Lees verder
25 september 2011

Actie Thermometer en Ketting van Solidariteit.

Zaterdag 24 september heeft onze werkgroep een succesvolle actie gehouden in het centrum van Eibergen. Aan het winkelend publiek werd gevraagd of men de goede en minder goede kanten van hun woonomgeving binnen de gemeente Berkelland kon aangeven. Op deze manier hoopt de werkgroep een beter beeld te krijgen van wat er zo al speelt onder de bevolking. Naast deze enquête werden de mensen ook voorgelicht over de voorgenomen bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Als protest hierop kon men een werkhandschoen met notitiekaartje tekenen en inleveren bij de SP-stand.
Vele mensen uit Berkelland vinden het onvoorstelbaar dat juist deze groep zo hard wordt aangepakt door de huidige regering. Opmerkelijk was dat zelfs vanuit de rechtse politieke hoek hiervoor totaal geen begrip is. Er werd zelfs geopperd om meer samen te werken vanuit alle politieke en maatschappelijke organisaties om dit soort waanideeën direct de kop in te drukken. Deze handschoenactie was een groot succes. De SP-werkgroep was zo rond de klok van 13:00 uur al door haar werkhandschoenen heen. Wordt vervolgd..

Lees verder
18 september 2011

SP peilt temperatuur in Berkelland

De SP Berkelland zal de komende weken de temperatuur gaan peilen onder de inwoners van Berkelland. Onder de noemer ‘’Actie Thermometer’’ zullen SP-ers op diverse plaatsen in de gemeente Berkelland de inwoners vragen om hun mening als het gaat om welzijn in hun gemeente, woonplaats of buurt. Zowel positieve als minder leuke zaken zullen onderwerp van gesprek zijn. Tijdens een buurtonderzoek in Eibergen, net voor de vakantieperiode, kwamen al diverse grotere en kleinere zaken in beeld bij de SP. Op zaterdag 24 september zal de SP vanaf 10:00 tot 14:00 uur aanwezig zijn in het centrum van Eibergen.

Lees verder
4 september 2011

Kotte Maot

Ieder jaar op de eerste zaterdag van september houdt Borculo jaarlijks haar septemberfeest. Een volksfeest waaraan veel mensen hun medewerking verlenen. Naast het vogelgooien en schieten, de kermis en allegorische optocht worden straten en pleinen opgesierd met mooie en ludieke versieringen. Omdat de sociale en culturele kaalslag in Berkelland een feit is was dat voor buurtvereniging Kotte Maot aanleiding om hier op in te spelen. Deze vereniging heeft een objectversiering gemaakt met daarin veelzeggende teksten. Hun inspiratiebron was de SP ledenwerkgroep, die ook op een zelfde manier van zich heeft laten horen d.m.v. SP-otje, aldus de buurtbewoners uit deze wijk. Wij van de SP vinden het dan ook geweldig leuk dat mensen op deze ludieke manier van zich laten horen. Helemaal mooi is dat uitgerekend dit object de eerste prijs met wimpel heeft gehaald en dus de grote winnaars zijn bij de object versieringen. Wij willen dan ook deze buurtvereniging van harte feliciteren met het behaalde resultaat.


Lees verder
6 augustus 2011

SP-otje duikt weer op.

Tijdens het 5e Trekzakken Festival in het centrum van Borculo heeft SP-otje weer haar gezicht laten zien. Op het Muraltplein heeft de plakploeg van de SP Berkelland een protestbord geplaatst om zo hun ongenoegen en die van vele Berkellanders kenbaar te maken.
Was het in 1925 de natuur die verwoestend uithaalde is het deze regeerperiode de coalitie van VVD, CDA en D66 die de gemeente Berkelland op sociaal en cultureel gebied compleet afbreekt.

Lees verder
23 juli 2011

‘’Het schandaaltje van Jaap Jonk’’.

Een mooi voorbeeld in hoever sommige politici in Berkelland van de realiteit verwijderd zijn. Was het vorig jaar nog mevrouw Hoytink, ook van het CDA. Zij sloeg de plank helemaal mis met haar zogenaamde onderzoek naar de haalbaarheid van de bezuinigingsplannen m.b.t. de muziekschool en de bibliotheken. Dit keer is het de fractieleider zelf.

Lees verder
4 juni 2011

SP-otje krijgt een gezicht

De werkgroep SP Berkelland gaat onder de noemer
SP-otje op ludieke manier pamfletten plakken binnen de gemeente Berkelland.

Lees verder
26 mei 2011

Advies aan Burgemeester Bloemen

Om onze bezorgdheid uit te spreken over het akkoord wat al dan niet getekend gaat worden tijdens het VNG congres hebben wij een brief aan het college van Bestuur van de gemeente Berkelland gestuurd met de volgende inhoud:

Lees verder
22 mei 2011

Gemeentewerf

Vrijdagmiddag 20 mei is de nieuwe gemeentewerf officieel geopend. Of we daar als Berkellanders nu zo blij mee moeten zijn is nog maar de vraag. Alle werkzaamheden uitvoeren vanuit één centraal punt is volgens mij niet zo efficiënt. Waarom niet vanuit iedere grote kern? Dus eigenlijk zoals het was. Maar goed, er zullen tal van redenen zijn waarom de gemeente voor deze optie gekozen heeft. Net als de nieuwbouw bij het huidige gemeentehuis in Borculo.

Lees verder
18 mei 2011

De raad compleet verdeeld over Openbare Bibliotheken in Berkelland.

De politiek in Berkelland zet de burgers en de Bibliotheek Oost Achterhoek (BOA) in de kou. De grote angst van de SP Berkelland voor de sociale en culturele kaalslag in onze gemeente is inmiddels een feit. De meerderheid van de raad heeft gisteren ingestemd met het voorstel van het college om de bezuinigingen op de BOA toch door te zetten. Leek het tij donderdagavond tijdens de commissievergadering misschien toch te keren omdat het CDA grote vraagtekens had bij de haalbaarheid van dit plan ging deze partij tijdens de raadsvergadering toch akkoord met het voorstel, ondanks de vele kritieken op het college. In zwaar afgeslankte vorm zal in iedere grote kern in Berkelland een bibliotheek servicepunt over blijven. Dat klinkt leuk maar houdt in dat de bieb in zwaar afgeslankte vorm voor haar bestaansrecht zal moeten blijven vechten.

Lees verder

Pagina's