h

SP Ledenwerkgroep Berkelland doet voorstel m.b.t. probleem hondenpoep.

25 januari 2012

SP Ledenwerkgroep Berkelland doet voorstel m.b.t. probleem hondenpoep.

Dinsdag 24 januari was er weer een raadsvergadering in de gemeente Berkelland. Voorafgaand aan deze vergadering hebben wij gebruik gemaakt van het recht om het college en de raad toe te spreken. Onderwerp was hondenpoep in combinatie met het probleem van loslopende honden. Zowel Gemeentebelangen als O.B.L. reageerden positief op de voorstellen van onze werkgroep.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderstaande brief/toespraak.

Zeer geacht college en leden van de gemeenteraad,
Graag wil ik een hardnekkig probleem onder uw aandacht brengen en een mogelijke oplossing daarvoor bieden. Als hondenbezitter spreek ik, vanzelfsprekend, regelmatig andere hondenliefhebbers. Hierbij valt mij telkens weer op dat, naast het prettige sociale contact dat hiermee wordt bevorderd, de gemeenschappelijke ergernissen ter sprake komen. Natuurlijk gaat het over het gebrek aan verantwoordelijkheid bij een groot aantal hondenbezitters, die bij voorkeur hun hond loslopend willen uitlaten. Dat ze daarbij de vervuiling die hun huisdier produceert stelselmatig weigeren op te ruimen is een ergernis op zich, maar dat ze daarmee de goedwillende hondenbezitter in een kwaad daglicht stellen is een bijkomende ergernis. Voor mensen die zelf geen hond hebben en er ook geen willen hebben, is het verklaarbaar dat door deze mensen alle hondenbezitters over een kam geschoren worden. Hondenbezitters zijn mensen die de rotzooi van hun huisdier niet opruimen en het zijn mensen die zich van de geldende verordeningen niets aantrekken!
Dat steekt de goedwillende honden liefhebber, want het laatste wat hij/zij wil is dat mensen last hebben van hun dieren.
Twee problemen:
• het hinderlijk los laten lopen van (vaak grotere) honden
• het asociale gedrag met betrekking tot de uitwerpselen van de hond

Natuurlijk voorziet de plaatselijke politieverordening in beide overtredingen, echter de daar uit voortvloeiende sancties daarachter blijven veel te vaak uit. Het zou daarom heel goed zijn dat er beter gehandhaafd wordt, want de pakkans blijkt tot nu toe nihil te zijn. Dat deze problemen veel ernstigere gevolgen kunnen hebben blijkt wel uit een artikel in de Stentor van zaterdag j.l. waarin Jan Mulder, de directeur van ProRail klaagt over mensen die met hun hond lang het spoor wandelen. Met name noemt hij het traject Arnhem – Winterswijk als een probleemgebied, waardoor treinen vaak vertraging oplopen omdat de machinist voorzichtiger moet rijden. Dat dit nog niet tot ongelukken heeft geleid is meer een kwestie van geluk dan van een goed veiligheidsbesef bij burgers en bestuurders. Wij willen hier een lans breken voor de logische wens van hondenbezitters om hun hond ook de vrijheid te kunnen geven. Bovendien is de ervaring dat honden die elkaar, loslopend ontmoeten, meestal geen problemen veroorzaken. Wat veel hondenbezitters zich niet, of te weinig, realiseren is, dat honden hun eigen sociale “wetten” hebben en het rangorde probleem uitstekend, zonder de bemoeienis van hun baasjes, op kunnen lossen. Ik heb daar zelf flink wat ervaring mee, omdat mijn vrouw en ik met onze honden naar losloopplekken gaan om daar te genieten van het spel van onze en andere honden. Daarvoor moeten we wel een autorit maken van minstens een half uur, want ik weet in Berkelland geen goede losloopplek te vinden! Een goede losloopplek moet namelijk ook een veilige losloopplek zijn, dat betekent dat er een voldoende hoge afrastering omheen moet staan, dat er bij voorkeur wat bomen en struiken aanwezig zijn, dat er goede, zelfsluitende, poorten aanwezig zijn en dat er voorzieningen zijn waarin de behoeftes van de honden door hun baasjes gedeponeerd kunnen worden! Wie komt daar in een tijd van bezuinigingen nou mee aan? Ik ben er van overtuigd, dat er, en nu spreek ik voorlopig alleen over Borculo, voldoende plekken zijn waar tegen geen of slechts geringe kosten een goede losloopplek gerealiseerd kan worden. Ik denk hierbij alleen al aan een aantal bouwlocaties, die door de bouwstop voorlopig nog wel even braak blijven liggen, waar in een aantal gevallen al een perfect hek omheen staat. Een bijna perfecte locatie ligt dichtbij het Gemeentehuis, achter het pand van de notaris.
Ook een aantal plekken in het industriegebied lijken hiervoor aangelegd te zijn, kijk maar eens achter het gebouw van Aldi. Bovendien ben ik er van overtuigd dat, wanneer de gemeenteraad toestemming geeft om op een paar locaties een stukje grond te gebruiken, er voldoende vrijwilligers te vinden zijn die samen “hun” losloopgebiedje willen realiseren.
Dat betekent dus, dat voor een te verwaarlozen investering in wat hout en gaas, de gemeente van een aantal problemen geen, of in elk geval veel minder, overlast meer zal hebben. Ook zal hierdoor, het risico van ernstige ongevallen langs het spoor sterk verminderd worden! Hondenliefhebbers voeden elkaar daar dan ook op om het probleem van de hondenpoep op te lossen en mensen die hun hond graag binnen de bebouwde kom los willen laten lopen krijgen daarvoor de gelegenheid op plaatsen die daarvoor ingericht zijn. Het zou van een onrealistisch idealisme getuigen wanneer ik zou beweren dat, van de ene dag op de andere, alle hondenbezitters zich aan de regels gaan houden, maar toch……
Wij willen graag een oproep doen aan alle hondenliefhebbers om zich achter deze plannen te scharen, daarbij hun verantwoordelijkheid nemen als mensen van een samen - leving.
Is dat ook toevallig iets waar deze Gemeenteraad voor gepleit heeft?
Ik dank u voor de aandacht en hoop van harte dat we hier samen iets goeds van kunnen maken, wat een mooier begin van een nieuw jaar kun je je wensen?
Het woord is aan u.

U bent hier