h

Een positief 2012.

10 januari 2012

Een positief 2012.

Hierbij willen wij iedereen een gelukkig en positief 2012 toewensen.
Wat betreft de SP zijn we 2012 goed gestart. Zowel landelijk als regionaal zitten we behoorlijk in de lift. Dat geldt zeker ook voor de SP-ledenwerkgroep in Berkelland.
Tijdens ons laatste werkgroepoverleg hebben de aanwezige leden unaniem hun mandaat gegeven voor de oprichting van een Voorlopig Bestuur (VB).

Dankzij de aanwas van nieuwe enthousiaste SP leden uit Berkelland kunnen we deze stap maken. Dat we inmiddels serieus genomen worden als politieke partij moge duidelijk zijn gezien de reactie van de PvdA in hun ledenblad ‘’Berkellrood’’. Voor ons een bevestiging dat we goed bezig zijn en dat er al rekening wordt gehouden met ons als SP-afdeling.
Maar we zijn er nog niet, er is nog veel te doen. We moeten nog de stappen maken om door te groeien naar een volwaardige eigen afdeling. Het ziet er op dit moment allemaal erg gunstig uit. We boeken goed vooruitgang en hopen op niet al te lange termijn de status van afdeling in oprichting te kunnen aanvragen. Dan kan het echte werk beginnen, het oprichten van een zelfstandige afdeling. Pas als die stap gemaakt is kunnen we toewerken naar een eigen fractie in de gemeente Berkelland. Dat is natuurlijk een doel op zich en van erg groot belang om een stem te hebben in de Berkellandse politiek. Vele burgers in Berkelland zien de SP als een positieve bijdrage voor het welzijn binnen onze gemeente. Maar zover zijn we nog niet. Op dit moment zijn we nog volop in opleiding en hebben nog wel wat meer SP leden nodig om dit allemaal te realiseren. Heb jij ideeën over de toekomst van Berkelland of wil jij je steentje bijdragen tot de totstandkoming van een eigen SP-afdeling of fractie neem dan contact met ons op. We komen graag een keer langs om onze doelstellingen door te nemen en het één en ander uit te leggen.

U bent hier