h

Kotte Maot

4 september 2011

Kotte Maot

Ieder jaar op de eerste zaterdag van september houdt Borculo jaarlijks haar septemberfeest. Een volksfeest waaraan veel mensen hun medewerking verlenen. Naast het vogelgooien en schieten, de kermis en allegorische optocht worden straten en pleinen opgesierd met mooie en ludieke versieringen. Omdat de sociale en culturele kaalslag in Berkelland een feit is was dat voor buurtvereniging Kotte Maot aanleiding om hier op in te spelen. Deze vereniging heeft een objectversiering gemaakt met daarin veelzeggende teksten. Hun inspiratiebron was de SP ledenwerkgroep, die ook op een zelfde manier van zich heeft laten horen d.m.v. SP-otje, aldus de buurtbewoners uit deze wijk. Wij van de SP vinden het dan ook geweldig leuk dat mensen op deze ludieke manier van zich laten horen. Helemaal mooi is dat uitgerekend dit object de eerste prijs met wimpel heeft gehaald en dus de grote winnaars zijn bij de object versieringen. Wij willen dan ook deze buurtvereniging van harte feliciteren met het behaalde resultaat.


U bent hier