h
10 mei 2013

Zo kranten weer in de bus

Een aantal keer per jaar informeert de SP met de gratis ZO-krant miljoenen Nederlanders over belangrijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland. De komende tijd zullen vrijwilligers van de SP Berkelland er voor zorgen dat 9000 ZO-kranten verspreid worden in onze gemeente.
Zo krant mei 2013

Lees verder
2 april 2013

Gemeenteraad Berkelland neemt motie aan tegen de bezuinigingen in de thuiszorg

Vanavond was bij de raadsvergadering in Borculo een grote manifestatie georganiseerd om te protesteren tegen de voorgenomen plannen van het kabinet. De opkomst was overweldigend, de zorgmedewerkers hebben een erehaag gevormd en zo de raadsleden ontvangen met luid gezang! De publieke tribune was in een mum van tijd vol en moest de rest uitwijken naar het bedrijfsrestaurant waar ze de vergadering via een groot scherm live konden volgen. We hadden 4 insprekers voor dit onderwerp aangemeld, ieder met hun eigen invalshoek. Het waren aangrijpende situaties die we te horen kregen. Toen het agendapunt over de AWBZ en de WMO werd behandeld zijn meerdere raadsleden aan het woord geweest. Er is heel veel gezegd, een paar kleine opmerkingen van een paar partijen: de VVD staat eigenlijk vanaf het begin al achter de bezuinigingen.

Lees verder
12 maart 2013

Ramp dreigt voor Berkelland.

Nadat eerst de culturele sector in de gemeente Berkelland voor een groot deel de nek is omgedraaid is nu de zorg aan de beurt. Sensire gaat betaalde medewerkers in toekomst ontslaan en worden ingeruild voor vrijwilligers/mantelzorg. Maandag 11 maart stond te lezen in dagblad Tubantia dat mensen in Berkelland niet meer hoeven aan te kloppen bij de gemeente indien ze afhankelijk worden van zorg. Ze moeten hun heil maar gaan zoeken bij buren, vrienden of familie. Keiharde bezuinigingen worden doorgevoerd als het aan wethouder Leo Scharenborg (CDA) ligt. De gemeenteraad kijkt toe en reageert vooralsnog niet, onbegrijpelijk. Vervolgens staat dinsdag 12 maart te lezen in die zelfde Tubantia dat er een vernietigend rapport ligt over de gemeente Berkelland met betrekking tot VVE beleid. De Onderwijsinspectie maakt gehakt van het uitgevoerde beleid van het huidige college van B&W. Op alle fronten scoren ze een onvoldoende.

Lees verder
9 maart 2013

Handtekeningenactie Berkelland Zorgt groot succes!

Vandaag hebben zorgmedewerkers van Sensire samen met Berkelland Zorgt tussen 10 en 12 uur actiegevoerd tegen de afbraak van de zorg. Ze hebben in Ruurlo, Eibergen, Neede en Borculo gestaan om handtekeningen op te halen voor behoud van de thuiszorg en voor behoud van hun banen.

Lees verder
27 februari 2013

Het afbraakproces is in volle gang!

Binnenkort worden er draconische beslissingen genomen als het gaat om de sociale zekerheid in Nederland. AWBZ verdwijnt en de Wmo wordt bij de gemeentes neergelegd. Maar het budget wordt behoorlijk ingeperkt. Van het huidige budget voor huishoudelijke verzorging blijft slecht 25% over en dat kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven. Inmiddels hebben we allemaal kunnen horen en zien in de diverse media wat de gevolgen zullen zijn als deze plannen doorgaan.

Lees verder
25 januari 2013

2e Wmo avond “Zorg voor elkaar”.

Naar aanleiding van onze eerste avond over de Wmo problematiek op woensdag 19 december 2012 gaan we een tweede informatieavond organiseren. Dit is mede tot stand gekomen op verzoek van de toen aanwezige organisaties en instanties. Omdat de opkomst wat tegenviel en de aanwezigen dit onderwerp van erg groot belang vinden wordt er een tweede poging ondernomen om alle belanghebbenden, organisaties, patiënten en medewerkers in de zorg een tweede kans te geven zich volledig te laten informeren over de veranderingen die de nieuwe wetgeving eventueel met zich meebrengt. Bij deze willen wij dan ook iedereen die hiermee te maken heeft, of krijgt, oproepen om op woensdag 30 januari naar “het Hof” in Borculo te komen om zich te laten informeren over deze onheilspellende ideeën vanuit den Haag. De avond start om 20:00 uur.
Voor meer info zie ook onze vorige oproep “Zorgen om zorg in Berkelland”.

Lees verder
15 januari 2013

Van werkgroep naar afdeling

Eindelijk is het dan zover.

Lees verder
12 december 2012

Zorgen om zorg in Berkelland

Mensen die afhankelijk zijn van welke zorg dan ook worden door het nieuwe beleid in de kou gezet.
Decentralisatie van zorg betekent dat gemeenten veel nieuwe taken vanuit Den Haag krijgen maar geen geld om het uit te voeren.
De G4 ( vier grootste gemeenten) en de G 32 ( inmiddels 34 gemeenten) hebben hun krachten gebundeld en een brief opgesteld en verstuurd aan de Tweede Kamer, de staatssecretaris en minister van VWS.

Lees verder
2 december 2012

Ook SP Berkelland doet onderzoek naar armoede.

In navolging van veel andere afdelingen doet ook SP Berkelland onderzoek naar armoede onder kinderen in Berkelland. De afgelopen periode hebben we de gemeente om gegevens gevraagd.

Lees verder
12 november 2012

Kinderschoen van de rekening

kinderschoentjes
In een rijk land als Nederland leven tienduizenden kinderen (367.000) in armoede. Heel concreet betekent dat,
dat ze niet iedere dag een gezonde maaltijd kunnen eten.
Niet altijd naar verjaardagsfeestjes kunnen.
Of zelfs hun verjaardag niet kunnen vieren met vriendjes en vriendinnetjes.
Maar ook dat ze niet mee kunnen doen met sporten, uitstapjes of culturele activiteiten.

Lees verder

Pagina's