h

Het afbraakproces is in volle gang!

27 februari 2013

Het afbraakproces is in volle gang!

Binnenkort worden er draconische beslissingen genomen als het gaat om de sociale zekerheid in Nederland. AWBZ verdwijnt en de Wmo wordt bij de gemeentes neergelegd. Maar het budget wordt behoorlijk ingeperkt. Van het huidige budget voor huishoudelijke verzorging blijft slecht 25% over en dat kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven. Inmiddels hebben we allemaal kunnen horen en zien in de diverse media wat de gevolgen zullen zijn als deze plannen doorgaan.

Ook binnen onze gemeente zullen erg veel burgers in de problemen komen door deze onverantwoordelijke bezuinigingen. Onlangs heeft de gemeente Berkelland de Regio pasjes voor mensen met een lichamelijke beperking voor de helft weg bezuinigd. Van de 2250 gebruikers die een dergelijk pasje hadden zijn er inmiddels nog 1150 over. Maar er volgt nog een bezuinigingsronde waardoor er uiteindelijk nog maar 450 pashouders overblijven.
En dan de berichtgeving rondom Sensire. In het Achterhoek Nieuws stond te lezen dat ook hier een ontslagronde zit aan te komen. Betaalde medewerkers worden aan de kant geschoven en vrijwilligers moeten deze taken gaan overnemen.

Wat ons het meest verbaasd is dat iedereen in Berkelland dit allemaal zo maar pikt. Niemand, maar dan ook niemand, die op één of andere manier hier tegen in verzet komt. Vanuit de SP Berkelland hebben we twee informatieavonden georganiseerd waarbij wij 50 organisaties/ instellingen hebben uitgenodigd om hen duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van deze bezuinigingen. In samenspraak met GB en GroenLinks hebben we een actiecomité opgezet. Iedereen die ook maar op één of andere manier betrokken is bij deze bezuinigingen is gevraagd om samen met dit comité in actie te komen. Overal in het land zijn al zulke initiatieven tot ontwikkeling gekomen behalve in Berkelland. Voor de SP Berkelland is het dan ook onbegrijpelijk dat niemand bereid is om samen met dit comité de strijd aan te gaan voor behoud van goede zorg!

Ook de politiek in Berkelland laat het behoorlijk afweten. Niemand van welke politieke partij in onze gemeente heeft het lef om ook maar iets te zeggen of te doen om het belang van de hulpbehoevende burger in Berkelland te behartigen. Het is erg spijtig dat onze afdeling het nog niet voor elkaar krijgt om een fractie op poten te zetten. Wij garanderen u dat als de SP in de gemeenteraad zit wij zeker van ons zullen laten horen als het gaat om dit soort zaken. Maar er is troost. Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en ik weet zeker dat dan zaken als Wmo hoog wordt opgenomen in de verkiezingscampagnes van alle politieke partijen in Berkelland. Maar helaas is het dan waarschijnlijk voor velen van ons te laat. Het is NU TIJD om je stem te laten horen, gedane zaken nemen immers geen keer.
Ondersteun het comité “Berkelland Zorgt” en doe mee, blijf niet aan de kant staan!!!

U bent hier