h

Ontwikkelingen rond de zorg in Berkelland.

25 mei 2013

Ontwikkelingen rond de zorg in Berkelland.

 Op 8 december 2008 schreef de WMO raad een lijstje met aanbevelingen voor de gemeente Berkelland. In januari 2012 kwam de gemeente met een visie op de ontwikkelingen in de WMO onder de titel “Betrokken Berkelland. Een van de aanbevelingen van de adviesraad was: maak de kwaliteit van de zorg niet ondergeschikt aan de betaalbaarheid. En toen werd duidelijk hoe Den Haag er over dacht. De hele bekostiging van de zorg ging op de schop en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dat beleid kwam bij de gemeente te liggen.

Het budget voor de uitvoering van de WMO betekende een korting van 75% voor de hulp bij huishoudens. Voor de besteding van de gelden kregen de gemeentes praktisch een vrijbrief, men kon dus eigen beleid gaan bepalen.

De 4 grootste gemeentes in ons land tekenden onmiddellijk bezwaar aan tegen deze desastreuze kabinetsplannen, vele kleinere gemeentes volgden dit voorbeeld.

Zo niet Berkelland. Als een soort “braafste jongetje van de klas” werd met de invulling van de plannen al begonnen, alsof die onzinnige plannen al aangenomen waren!

De SP zag in een vroeg stadium de bui al hangen en opende een landelijk offensief, waarbij de afdelingen de taak kregen om de strijd in eigen gemeente aan te gaan.

Op 19 december 2012, organiseerde de SP Berkelland een informatieavond voor iedereen die met de zorg te maken zou hebben of krijgen. Men reageerde afwachtend, de meeste medewerkers en cliënten dachten dat het zo’n vaart niet zou lopen. Helaas werd die avond slecht bezocht, maar leverde wel een eerste samenwerking op tussen de SP, Groen Links en Gemeentebelangen.

Wij besloten om gezamenlijk, met bestuurders van de vakbond, verdere actieplannen te ontwikkelen. Dit resulteerde in een tweede bijeenkomst met veel bezoekers en een raadsvergadering op 2 april met een overvolle publieke tribune en een motie van Gemeentebelangen die met overweldigende meerderheid werd aangenomen. En dan komt als een donderslag bij heldere hemel Sensire met het plan om 1100 medewerkers te ontslaan!

Er is maar één reactie mogelijk op deze plannen;  het ontslag NIET accepteren, massaal lid worden van de bond, 8 juni solidair zijn en in Amsterdam protesteren!!

De Abvakabo FNV heeft haar visie gepubliceerd en roept op tot actie. Wij, de SP Berkelland steunen van harte dit initiatief en roepen iedereen die maar een beetje betrokken is bij de zorg, op 8 juni naar Amsterdam te komen! Voor vervoer wordt gezorgd!

Kijk voor meer informatie op facebook.com/zorg.voorelkaar.1

 

Waarom moeten we deze bezuinigingen in de zorg met kracht afwijzen?

Omdat: het grotendeels afschaffen van de thuiszorg;

·         haaks staat op het eigen kabinetsbeleid dat mensen langer thuis moeten blijven wonen.

·         in één klap voor 50.000 extra werklozen zorgt.

·         nauwelijks een besparing oplevert.  (kijk eerst eens naar de verspillingen!)

·         je de thuiszorgwel kan  weghalen bij de cliënt, maar de cliënt heeft nog steeds zorg nodig.

·         het zal leiden tot hogere zorgkosten elders en/of overbelasting van mantelzorgers.

·         het een bewijs van gebrek aan beschaving is om het kwetsbaarste deel van de bevolking op te laten draaien voor een crises waar ze part noch deel aan hebben gehad

·         het de meest fundamentele waarden in onze maatschappij raakt, te weten; menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit

Reactie toevoegen

U bent hier