h

Ramp dreigt voor Berkelland.

12 maart 2013

Ramp dreigt voor Berkelland.

Nadat eerst de culturele sector in de gemeente Berkelland voor een groot deel de nek is omgedraaid is nu de zorg aan de beurt. Sensire gaat betaalde medewerkers in toekomst ontslaan en worden ingeruild voor vrijwilligers/mantelzorg. Maandag 11 maart stond te lezen in dagblad Tubantia dat mensen in Berkelland niet meer hoeven aan te kloppen bij de gemeente indien ze afhankelijk worden van zorg. Ze moeten hun heil maar gaan zoeken bij buren, vrienden of familie. Keiharde bezuinigingen worden doorgevoerd als het aan wethouder Leo Scharenborg (CDA) ligt. De gemeenteraad kijkt toe en reageert vooralsnog niet, onbegrijpelijk. Vervolgens staat dinsdag 12 maart te lezen in die zelfde Tubantia dat er een vernietigend rapport ligt over de gemeente Berkelland met betrekking tot VVE beleid. De Onderwijsinspectie maakt gehakt van het uitgevoerde beleid van het huidige college van B&W. Op alle fronten scoren ze een onvoldoende.

Al met al dus erg slecht beleid zowel op cultureel gebied als in de zorg. Beleid waarbij aan alle aspecten van beschaving voorbij wordt gegaan. Maar er is een heel klein beetje hoop. Onder de noemer “Berkelland Zorgt”, een samenwerkingsverband tussen de SP, Groenlinks, Gemeente belangen en Sensire zijn de eerste protestactie opgestart. 1000 Handtekeningen zijn al binnen maar we willen meer. Wij willen dit afbraakbeleid een halt toe roepen maar dat kunnen we niet alleen!!! Daarvoor hebben we de hulp van alle Berkellanders nodig. Vind jij het een goede zaak dat we opkomen voor de belangen van patiënten en medewerkers in de zorg doe dan met ons mee. Meldt je aan bij ons (SP) of op Facebook site “Berkelland Zorgt” en laat je informeren waar je ons zoal bij kunt helpen. Het hoeft helemaal niet zoveel werk te zijn en in goed overleg met jou gaan we samen proberen te redden wat er te redden valt. Blijf dus niet langs de kant staan en doe mee!!!! Vele handen maken licht werk maar geven wel een krachtig signaal af.

U bent hier