h

Verslag Algemene Ledenvergadering SP Berkelland

10 mei 2013

Verslag Algemene Ledenvergadering SP Berkelland

Op dinsdag 7 mei hield SP Berkelland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Op deze avond waren ook Arjan Vliegenthart ( politicoloog en senator voor de SP en directeur wetenschappelijk bureau van de SP) en Marco Mulder (regiovertegenwoordiger en SP Winterswijk) aanwezig.
Arjan Vliegenthart
Arjan Vliegenthart heeft deze avond gesproken over de plannen van het kabinet en wat er allemaal op de gemeente afkomt door deze plannen. Het huidige kabinet is een vechthuwelijk met veel deelakkoorden. Als voorbeeld noemt Arjan het Sociaal Akkoord. Hier staan veel goede zaken in, maar veel uitstel van bezuinigingen.

Als afdeling is het belangrijk om de leden te bezoeken en speerpunten vast te leggen waar we ons lokaal voor in gaan zetten. Als voorbeeld wordt genoemd: de WMO-acties, maar ook het openbaar vervoer.
Arjan geeft tips om meer mensen actief te krijgen. ‘Perspectief, hoop en een grap bieden. We moeten zichtbaar zijn en laten zien dat wij het alternatief zijn.’
Vanuit het rijk komt er veel op de gemeenten af waar ook wij als afdeling wat mee kunnen doen. Jeugdzorg, verdere bezuinigingen op sociale voorzieningen, herindelingen. Zoals Arjan het zegt, ‘lokaal kunnen we het verschil maken’.

Na de pauze zijn de leden in groepjes uiteen gegaan om te discussiëren over de toekomst van SP Berkelland. Hier zijn goede ideeën uitgekomen die binnen niet al te lange tijd opgestart kunnen gaan worden.
Binnenkort gaan we ook weer van start met buurten in de buurt om helder te krijgen wat er in uw buurt speelt. Wat gaat er goed en wat zijn verbeterpunten. Er zullen avonden georganiseerd worden voor leden want onze enthousiaste werkgroep kan wel wat uitbreiding gebruiken. De SP zijn we samen. Samen met onze leden vormen we de basis voor een sterke afdeling.

U bent hier