h
16 januari 2016

Cursus "Lokaal Actief" start 24 februari

Actief zijn binnen de SP betekent vooral aan de slag gaan in je eigen woonomgeving. Maar wat kun je eigenlijk doen als actief lid? Waar staat de SP eigenlijk voor en hoe maak je van elke actie een groot succes?

Lees verder
16 januari 2016

Goede sfeer en levendige discussie in 't haantje

Een van de voornemens van het nieuwe bestuur is om meer ledenbijeenkomsten te organiseren. Het is de bedoeling dat de leden elkaar toch zeker elke maand kunnen ontmoeten. Op 16 december 2015 trapten we af met een bijeenkomst in café ‘t Haantje in Neede.

Lees verder
16 januari 2016

TTIP, wat is dat nou?

Op 10 oktober 2015 demonstreerden al zo'n 7000 mensen tegen invoer van TTIP. Toch weten veel mensen nog niet wat TTIP is. Arjen Lubach vroeg in zijn TV-programma aan een zaal met honderden toeschouwers wie er ooit van TTIP gehoord had. Niemand wist het.

Lees verder
3 december 2015

SP Berkelland naar het XXI SP congres

Foto: SP

Zaterdag 28 november vond het 21ste SP congres plaats. Vanuit alle alle afdelingen kwamen SP'ers samen in Utrecht. De afdeling Berkelland werd vertegenwoordigd door André van Ooijen, Manon Roest en Fred Stomps.

Lees verder
23 november 2015

Gemeente Berkelland overstag met WMO

Op 4 november kwam het bericht van de gemeente Berkelland dat het college met een nieuw voorstel zou komen voor de WMO. In dit voorstel zou de lichte huishoudelijke verzorging weer terugkomen in de WMO van de gemeente. Zoals eerder gemeld vinden we dit erg goed nieuws, zowel voor de cliënten als voor de thuiszorgmedewerkers die hier bijna een jaar voor hebben gestreden.

Lees verder
6 november 2015

SP Berkelland versterkt haar bestuur

De afdeling Berkelland van de SP heeft op 5 november haar bestuur versterkt.
Tijdens de ledenvergadering van 5 november is Huub Winkelhorst uit Eibergen tot voorzitter van de SP-afdeling Berkelland gekozen. Huub heeft een lange staat van dienst als bestuurs- en kaderlid van de afdeling.

Lees verder
5 november 2015

Wethouder Van Haaren komt met nieuw plan huishoudelijke zorg

Gisteren verscheen er een persbericht van de gemeente dat het College met een raadsvoorstel komt om het beleid van de huishoudelijke zorg aan te passen.

Lees verder
21 oktober 2015

Vals spel 2

Reactie wethouder Van Haaren: Donderdag 15 oktober was er weer een gemeenteraadsvergadering waarbij wij als afdeling vragen hadden wilden stellen aan het college en de raad. Helaas werd ons verzoek niet gehonoreerd en bleef er voor ons niks anders over om naar de pers te gaan.

Lees verder
8 oktober 2015

Vals spel

SP meldt zich weer in openbaar m.b.t. zorgproblematiek Berkelland! Het is al weer enige tijd geleden dat wij ons in het openbaar hebben uitgelaten over de problematiek rondom de thuiszorg in Berkelland.

Lees verder
11 september 2015

De bemiddeling

De zorg is bijna gered!  Donderdagmiddag 10 september heeft de gemeente Berkelland, FNV en bemiddelaar Hans Borstlap een persconferentie gehouden waarin tekst en uitleg werd gegeven over de problemen die waren ontstaan rondom de bezuinigingen op de huishoudelijke zorg. Winstpunt is dat al het geld dat voor huishoudelijke zorg nu ook naar huishoudelijke zorg gaat. Een belangrijke stap voor het behoud van de zorg en de werkgelegenheid. Er zal een overlegplatvorm met belanghebbenden worden opgericht waarbij hh1 en hh2 worden samengevoegd. Onder de naam “ondersteuning thuis” gaat men dan proberen de zaken op de rails te krijgen.

Lees verder

Pagina's