h
2 juli 2015

Gesprek met de nieuwe wethouder

Het is al weer enige tijd geleden dat wij ons hebben uitgelaten over de problematiek rondom de thuiszorg in Berkelland. Wij hebben bewust gekozen om pas op de plaats te maken om het lopende proces tussen de gemeente Berkelland, de FNV en de heer Hans Borstlap niet te frustreren. Ook geven we graag de nieuwe wethouder de tijd om zich in te werken in dit dossier. Rust is daarom op dit moment wat ons betreft de juiste keuze.

Lees verder
16 juni 2015

Brief aan de raad en wethouder van Haaren

Bijgaande brief is namens ons verstuurd naar wethouder Marijke van Haaren en aan alle raadsleden.

Lees verder
10 juni 2015

Buurten in de buurt

Foto: Fred Stomps

Dinsdagavond heeft onze afdeling samen met enkele dames van de thuiszorg een rondgang gemaakt in Eibergen. Onder de naam “Buurten in de buurt ”hebben we handtekeningen verzameld voor de volkspetitie “Red de Zorg”.

Lees verder
7 juni 2015

De wijk in!

Afgelopen vrijdag heeft SP Berkelland samen met thuiszorgmedewerkers handtekeningen voor volkspetitie Red de Zorg opgehaald bij de intochten van de Avondvierdaagse in Neede, Eibergen en Ruurlo. In totaal hebben we samen 763 handtekeningen opgehaald!

Lees verder
21 mei 2015

Informatieavond goed bezocht

Foto: SP

Afgelopen maandag hadden we een informatieavond georganiseerd naar aanleiding van vragen van thuiszorgmedewerksters over de SP en SP Berkelland. Deze avond was een groot succes!

Lees verder
3 mei 2015

SP café: Goud van oud

Wie en wat neemt u mee naar het laatste SP café voor de zomerstop? Het belooft een gezellige avond te worden die we gaan invullen met muziek van u. 

Lees verder
27 april 2015

Informatiebijeenkomst SP Berkelland

Naar aanleiding van onze acties voor behoud van de thuiszorg en de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen kregen wij van vooral thuiszorgmedewerksters in Berkelland vragen over de SP en SP Berkelland. Daarom gaan wij een informatiebijeenkomst organiseren. Bij deze bijeenkomst willen wij iedereen informeren over de SP en uiteraard ook over onze afdeling!

Lees verder
19 april 2015

Goed voorbeeld doet goed volgen

‘Thuiszorg niet afgeschaft’ was de kop op de site van Streekblad Zoetermeer donderdag. Net zoals de gemeente Berkelland had gemeente Zoetermeer vorig jaar het besluit genomen om de lichte huishoudelijke verzorging af te schaffen. Ook zij wilden dat cliënten het voortaan zelf maar gingen regelen en inkopen. SP Zoetermeer is hier altijd op tegen geweest en heeft hier ook tegen gestemd. Ze hebben dezelfde argumenten die ook wij al maanden duidelijk proberen te maken aan de raad hier: Vereenzaming, vervuiling, de tegemoetkoming is niet voldoende bij een laag inkomen.

Lees verder
8 april 2015

Men wil het niet horen!!!

Gisteravond, dinsdag 7april, hebben we weer eens ingesproken voorafgaand aan de raadsvergadering. (zie vorig artikel). Moderne samenleving, vernieuwd bestuur is HET item waar ons nieuwe college mee schermt. Doelstelling is, meer betrokkenheid en participatie vanuit de bevolking in Berkelland. Maar hier zetten wij als SP Berkelland grote vraagtekens bij.

Lees verder
8 april 2015

Raadsvergadering

Namens de SP heeft Fred Stomps het volgende  ingesproken in de raadsvergadering van 7 april .

Lees verder

Pagina's