h

Megastal Geesteren voorlopig van de baan

7 april 2017

Megastal Geesteren voorlopig van de baan

Foto: SP

De nieuwe stal aan de Walemaat 2 in Geesteren gaat er niet te komen, zo bleek afgelopen woensdag in de commissie Bestuur en Ruimte.

Al enkele maanden is er discussie over de mogelijke uitbreiding van een varkenshouder in het buitengebied van Geesteren. Een meerderheid in de gemeenteraad (D66, Groenlinks, PvdA en Gemeentebelangen) is tegen, maar CDA-wethouder Marijke van Haaren leek er achter de schermen alles aan te doen om de uitbreiding toch mogelijk te maken. Ze diende op eigen houtje een ontheffingsaanvraag in bij de provincie Gelderland. De gemeenteraad floot haar terug, maar ging later toch akkoord met de ontheffingsaanvraag.

Inmiddels kan die ontheffingsaanvraag de prullenbak in. Per 1 maart 2017 is het Gelderse plussenbeleid van kracht. Dat beleid legt een grotere verantwoordelijkheid bij de gemeenten. Daarmee komt de aanvraag van de varkenshouder aan de Walemaat 2 ook weer op het bord van de gemeente Berkelland. Berkelland zal nu eerst zelf een uitwerking moeten maken van het Gelderse plussenbeleid. Pas als dat af is, kan de aanvraag aan het nieuwe beleid getoetst worden.

De vraag is wat dit voor gevolgen heeft voor de Walemaat 2. Dat kwam afgelopen woensdag ter sprake in de commissie bestuur en ruimte. Pas na herhaaldelijke vragen van D66 en GroenLinks gaf wethouder Van Haaren duidelijkheid: de aanvraag wordt niet gehonoreerd. Ze verwacht nog wel een gang naar de rechter.

Plussenbeleid

De SP is blij met deze uitkomst, al maken we ons wel zorgen om de verdere uitwerking van het plussenbeleid. Met het plussenbeleid is het onderscheid van verschillende zones in het buitengebied komen te vervallen. Daarnaast krijgen gemeentes veel meer mogelijkheden om megastallen toe te staan. SP-bestuurslid Simon Christiaanse: "Van Haaren zoekt altijd naar de grenzen van wat mogelijk is om maximale ruimte te geven aan schaalvergroting. Als ze dat nu weer doet, zal dat grote gevolgen hebben voor ons buitengebied en de mensen die daar wonen."

De SP wil af van de intensieve veehouderij en meer kansen voor kleinschalige landbouw. Daarom stemde de SP in de Provinciale Staten tegen het plussenbeleid.

Bestemmingsplan Buitengebied

Ondertussen moet de gemeente ook aan de slag met een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Het vorige bestemmingsplan werd vernietigd door de Raad van State omdat de gevolgen voor het milieu van de uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven onvoldoende was onderzocht. Wethouder Van Haaren trakteerde de gemeenteraadsleden afgelopen week op een voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan. Veel tijd kregen de gemeenteraadsleden niet om het te bestuderen en erop te reageren. Toch wil Van Haaren het bestemmingsplan zo snel mogelijk ter inzage leggen.

Reactie toevoegen

U bent hier