h

Waarom inwoners van Berkelland SP moeten stemmen

13 maart 2017

Waarom inwoners van Berkelland SP moeten stemmen

Foto: SP

Woensdag mag u naar de stembus en bepaalt u de toekomst van Nederland. Er staat veel op het spel. Mag de VVD ons land nog langer in de uitverkoop zetten of gaan we voor een inhaalslag met de SP?

In de peilingen kruipen de grootste partijen, waaronder de SP, steeds dichter bij elkaar. Er is dus maar 1 manier om strategisch te stemmen: op de partij met de beste plannen. De inzet van de SP: een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico, verhogen van de lonen, AOW-leeftijd op 65 en multinationals gaan ook gewoon belasting betalen.

De SP heeft ook veel punten die Berkelland en de Achterhoek sterker maken. De SP wil een betere balans tussen randstad en de regio's. Dat zie je in veel standpunten terug. We hebben ze samengevat in acht punten.

1. Investeren in de regio

Door te investeren in werkgelegenheid en andere voorzieningen kunnen we voorkomen dat steeds meer mensen wegtrekken naar de stad. De SP wil 300 miljoen investeren in krimpregio's. Per regio kan worden bekeken welke economische impulsen het beste passen. De gemeenten en provincies krijgen meer ruimte voor regionale keuzes.

2. Meer overheidswerk

De overheid is werkgever en opdrachtgever van veel werkende Nederlanders. De SP wil dat landelijke overheidsdiensten zich vaker buiten de randstad vestigen. Bij aanbestedingen moet regionaal werk regionaal worden gegund.

3. Bereikbaarheid

We investeren in betere weg- en spoorverbindingen in de regio en naar Duitsland. Bureaucratische belemmeringen voor werken over de grens worden zoveel mogelijk weggenomen. Er komt gratis streekvervoer in voor 65-plussers.

4. Voorzieningen behouden

De SP wil voorzieningen in de regio op peil houden. Er komt een fusieverbod voor ziekenhuizen, zodat ze volwaardig blijven bestaan. Sluiting van spoedeisende hulpposten wordt voorkomen. Huidige brandweerposten blijven bestaan.

5. Cultuur en media

Landelijke subsidies voor kunst en cultuur moeten beter in ons land worden verspreid. De overheid garandeert een breed aanbod van bibliotheken en bibliotheekbussen. We zetten ons in voor een onafhankelijke lokale en regionale pers.

6. Ondersteunen MKB

Het midden- en kleinbedrijf is van groot belang voor de werkgelegenheid in de Achterhoek. De SP neemt maatregelen om het MKB te ondersteunen. Voor kleine bedrijven verhogen we de kleinschaligheidsaftrek. Zelfstandige winkeliers krijgen wettelijke huurbescherming.

7. Betaalbaar wonen

De verhuurdersheffing wordt omgezet in een investeringsplicht. Zo komt er geld beschikbaar om betaalbare huizen te bouwen, de huren van bestaande woningen te verlagen en de corporatiewoningen energiezuiniger en levensloopbestendig te maken. We stimuleren woningcorporaties om leegstaande woningen op te kopen, om verpaupering van dorpen en het platteland tegen te gaan.

8. Natuur en landbouw

We investeren in de natuur. Beschermde natuurgebieden worden in ere hersteld. We stellen meer boswachters aan. De SP zet in op meer duurzame landbouw en wil met diervergunningen overlast en overproductie tegengaan, zodat de boer uiteindelijk ook een eerlijke prijs krijgt. Er komen géén nieuwe megastallen zodat ons buitengebied aantrekkelijk blijft voor wonen, recreatie en toerisme.

Bekijk hier het volledige programma van de SP.

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier