h

VVD Lochem – lokaal en liberaal?

1 maart 2022

VVD Lochem – lokaal en liberaal?

Foto: SP

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart willen wij de komende weken onze SP visie geven op de verkiezingsprogramma's van verschillende partijen die wél meedoen. Het zou te simpel zijn om elk programma af te vallen omdat het niet óns programma is: laten we gewoon kijken naar wat ons opvalt, wat we een goed, bijzonder of creatief idee vinden en of er iets instaat dat ons tegen de haren strijkt. Deze keer gaan we verder met de VVD Lochem.

 

Verrassend

De VVD opent haar verkiezingsprogramma met constateren dat de economie in de gemeente Lochem er de laatste jaren op vooruit is gegaan. Alleen maar goed, lijkt ons. Echter impliceert de VVD dat dit komt door haar eigen ‘’VVD aanpak’’, wat ons dan wel een lichte overschatting lijkt. Daarnaast is het onduidelijk waarop de VVD deze claim baseert.

 

Geweldig

De VVD wil 1500 woningen bijbouwen, wat ons een goede ambitie lijkt! Het is inmiddels bekend dat er een woningtekort is in zo’n beetje alle gemeentes in de Achterhoek en alle initiatieven die er aan bijdragen dat er meer mensen in de Achterhoek en haar gemeentes kunnen (blijven) wonen juichen wij als SP van harte toe. Dat draagt alleen maar bij aan de leefbaarheid!

 

Minder

Over een belangrijk thema als de energietransitie heeft de VVD maar liefst 6 hele zinnen besteed. Daarnaast vindt de VVD zichzelf de ideale partij om de energietransitie te ‘’sturen’’. Dat vragen wij ons hard op af, aangezien de VVD weinig successen heeft geboekt op dit gebied. De VVD heeft vooralsnog vaak de grote vervuilers buiten schot gelaten in het klimaatverhaal, en we verwachten niet dat dit anders wordt.

Reactie toevoegen

U bent hier