h

D66 Berkelland – duurzaam en sociaal?

3 maart 2022

D66 Berkelland – duurzaam en sociaal?

Foto: SP

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart willen wij de komende weken onze SP visie geven op de verkiezingsprogramma's van verschillende partijen die wél meedoen. Het zou te simpel zijn om elk programma af te vallen omdat het niet óns programma is: laten we gewoon kijken naar wat ons opvalt, wat we een goed, bijzonder of creatief idee vinden en of er iets instaat dat ons tegen de haren strijkt. Deze keer is het de beurt aan D66 Berkelland.

 

Verrassend

In haar programma heeft D66 het over de tekorten op de jeugdzorg, en stelt hier ook kritische vragen bij. D66 constateert dat zolang er geen extra geld komt vanuit de overheid (wat broodnodig is), er kritischer moet worden gekeken naar waar deze tekorten vandaan komen. Ook hamert D66 op preventie. Wat hier vooral verrassend aan is, is het feit dat niet elke partij hier aandacht aan besteed en D66 de meest complete analyse lijkt te hebben.

 

Geweldig

D66 is zoals bekend voorstander van het versterken van de democratie en meer burgerparticipatie. Terecht geeft D66 aan dat zeggenschap over je eigen gemeente van groot belang is voor de inwoners. Bij de SP vinden wij ook dat je als inwoner inspraak moet hebben in je eigen straat, buurt of gemeente en dat er meer gesproken moet worden met mensen, dus wij kunnen ons goed achter dit punt scharen.

 

Minder

Ook D66 heeft het, net als meerdere partijen, over de zogeheten energietransitie. Ook D66 redeneert hier vanuit wat de gemeente én haar inwoners kunnen doen, maar gaat hier voorbij aan de uitstoot van grote bedrijven en instanties. Zoals wij bij de SP altijd zeggen: begin eerst eens met de grote vervuilers!

Reactie toevoegen

U bent hier