h

Gemeentebelangen Berkelland – lokaal en sociaal?

26 februari 2022

Gemeentebelangen Berkelland – lokaal en sociaal?

Foto: SP

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart willen wij de komende weken onze SP visie geven op de verkiezingsprogramma's van verschillende partijen die wél meedoen. Het zou te simpel zijn om elk programma af te vallen omdat het niet óns programma is: laten we gewoon kijken naar wat ons opvalt, wat we een goed, bijzonder of creatief idee vinden en of er iets instaat dat ons tegen de haren strijkt. Deze keer een lokale partij: Gemeentebelangen Berkelland.

 

Verrassend

Wat meteen opvalt is dat het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Berkelland in vergelijking met andere partijen erg kort is. Het verkiezingsprogramma telt slechts 4 pagina’s, terwijl bij de andere verkiezingsprogramma’s 30-40 pagina’s geen uitzondering is. Dit maakt het moeilijker om voor de kiezer een beeld te vormen van de standpunten, dus voor ons ook. Daarnaast staan er enkele dooddoeners in zoals ‘’We doen lokaal wat lokaal kan’’ en wordt er over het algemeen amper op standpunten ingegaan. Geen al te diepgaand programma dus.

Geweldig

Het verkiezingsprogramma staat vol met de oproep om mensen meer te betrekken bij de politiek, en het idee om als politiek meer met de inwoners van Berkelland in gesprek te gaan. Gemeentebelangen Berkelland wil inwoners graag betrekken bij beleid, en dat is iets wat wij toejuichen. Zeggenschap over je eigen leefomgeving, noemen wij dat!

Minder

In het verkiezingsprogramma kunnen we lezen dat Gemeentebelangen Berkelland 3 speerpunten heeft geformuleerd, namelijk:

  1. ‘’Het uitbreiden van het Naoberfonds en het Wijk- en kerngericht werken.
  2.  Onderzoek doen naar en invoeren van een burgerbegroting.
  3.  Het betrekken van alle inwoners bij energie en duurzaamheid (zowel besparen als isoleren en opwekken).’’

We missen als speerpunten hier uiteraard ontzettend belangrijke thema’s zoals de woningnood in de gemeente en de zorgtaken, zoals de jeugdzorg, waarop veel gemeentes moeten bezuinigen. Dingen zoals een Naoberfonds en burgerbegroting zijn interessant als je het hebt over burgerparticipatie in de politiek, maar zijn over het algemeen toch niet de grootste zorgen die mensen hebben. Gemiste kans wat ons betreft om je als partij te richten op de grote thema’s die mensen raken.

Reactie toevoegen

U bent hier