h

Houd Achterhoek leefbaar

29 april 2018

Houd Achterhoek leefbaar

Op het Regionaal Bedrijvenpark Laarberg bij Groenlo wordt mogelijk de grootste mestvergistingsinstallatie van Europa gebouwd. In de huidige plannen is de installatie goed voor de verwerking van een gigantische hoeveelheid van 450.000 ton mest. Terecht vrezen omwonenden en andere inwoners van Groenlo en Berkelland voor overlast van stank, geluid en transport. De SP wil dat het mestoverschot wordt aangepakt door boeren minder dieren te laten houden onder betere leefomstandigheden.

SP-Tweede Kamerlid Frank Futselaar: “Het wordt tijd dat de provincie gaat inzien dat energie-opwekking  door mestvergisting allesbehalve duurzaam is. De miljarden die zijn uitgetrokken aan subsidie voor mestvergisters blijken weggegooid geld en hadden beter kunnen worden benut om boeren te compenseren voor het inkrimpen van hun dierenaantallen.”

De ongebreidelde groei van de veestapel heeft geleid tot onaanvaardbare  aantasting van het woon- en leefklimaat in gebieden met veel vee-industrie. Omwonenden van veehouderijen kampen onevenredig vaak met gezondheids-klachten. Bovendien heeft de uitstoot van de bio-industrie geleid tot een forse aantasting van de natuur. Met de bouw van een mestfabriek wordt de deur opengezet voor nog meer dieren, nog meer megastallen en nog meer mestfabrieken.

Met het belang van de recreatieve sector in de Achterhoek wordt totaal geen rekening gehouden. De stank en de toename van het vrachtverkeer, 400 tot 600 vrachtwagenbewegingen per dag, zullen de doodsteek voor het toerisme in onze streek veroorzaken met nog verdere afname van de toch al kwetsbare werkgelegenheid. Zeg nee tegen de mega-mestvergister!

Stop de plannen voor de komst van de grootste mestvergister van Europa!

Reactie toevoegen

U bent hier