h

Stemadvies van verontruste burgers Berkelland

16 maart 2018

Stemadvies van verontruste burgers Berkelland

Verontruste burgers uit Berkelland uiten met een paginagrote advertentie in Achterhoek Nieuws van 13 maart 2018 hun zorgen over de toekomstige leefbaarheid in de gemeente.

De zorgen zijn zo groot dat deze bewoners zelfs hun toevlucht genomen hebben tot het plaatsen van een peperdure advertentie in één van de huis-aan-huisbladen. Zij stellen in deze advertentie dat achterhaalde economische ideeën in de agrarische sector bij CDA, VVD en OBL nog steeds zwaar wegen. Aan het welzijn van andere inwoners van Berkelland wordt volkomen voorbij gegaan.

Terecht stellen deze bezorgde inwoners van Berkelland dat megastallen eerder banenkiller dan banenmotor zijn. De verdere toename van stank die nu in Berkelland al boven de elders geldende normen ligt, zullen de leefbaarheid in de gemeente laten afnemen en ook de aantrekkingskracht van Berkelland voor recreatie en toerisme gigantisch doen verminderen.

Dit betreft dus allemaal economische en leefbaarheidszaken die nu al spelen. Maar…. ook onze leefomgeving lijdt enorm onder dit soort industriële stallen. Verwoesting van de bodem door overmatige bemesting blijkt rampzalig uit te pakken voor het bodemleven (wormen e.a.). Ook de bedenkelijk afname van het aantal bijen en andere insecten is indirect aan de intensieve veehouderij te danken. Dit alles heeft weer gevolgen voor de ons omringende planten- en dierenwereld.

We moeten onszelf dan ook de vraag stellen: “Wat voor wereld willen wij aan onze kinderen nalaten?”

De verontruste bewoners adviseren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op het stembiljet de vakjes van CDA, VVD of OBL over te slaan en uw stem uit te brengen op kandidaten van de andere partijen.

Het bestuur van de SP Berkelland vindt duurzaamheid heel belangrijk en steunt de actie van de verontruste bewoners volledig. Zij vinden het uiteraard heel belangrijk dat boeren ook een fatsoenlijk inkomen hebben. Het steeds weer aangevoerde maar inmiddels achterhaalde praatje van schaalvergroting zal net als in het verleden het inkomen van de boeren niet verbeteren.

Wilt u van ons een advies? Stem dan links, voor sociaal èn duurzaam!

Kijk ook bij ‘In de media’ voor het artikel in Tubantia. https://berkelland.sp.nl/in-de-media/opmerkelijk-stemadvies-uit-buitengebied-berkelland

 

*/

/*-->*/

/*-->*/

/*-->*/

Reactie toevoegen

U bent hier