h

Koning van de Achterhoek

4 november 2017

Koning van de Achterhoek

Onlangs heeft burgemeester Mark Boumans van Doetinchem het plan ‘De Achterhoek werkt door’ gelanceerd. Dit plan heeft hij samen met de kersverse burgemeester van Winterswijk Joris Bengevoord en wethouder Arno Spekschoor van Bronckhorst in elkaar gedraaid.

Het plan zegt dat er een zogenaamd ‘board’ gevormd moet worden bestaande uit drie niet‑democratisch gekozen adviesorganen. Deze drie adviesorganen worden vertegenwoordigd door een onafhankelijke voorzitter, die tevens het boegbeeld moet zijn buiten de Achterhoek; een soort Achterhoekse koning.

Peter Drenth CDA-wethouder in Doetinchem beweert dat alleen met dit plan het ‘herindelingsspook’ buiten de deur te houden is. De voorstanders willen met bangmakerij de schijn wekken dat het van doorslaggevend belang is voor de leefbaarheid van de Achterhoek. Bij het lezen blijken de realistische gevoelens bij de bedenkers van het plan niet bijster ver ontwikkeld te zijn en lijkt het plan meer een directe aanval op de plaatselijke en regionale democratie.

De heer Johan Remkes, prominent lid van de VVD, deed als voorzitter van de ‘staatscommissie bezinning parlementair stelsel’ tijdens de presentatie van het tussenrapport van deze commissie voor een VVD-er een aantal opmerkelijke uitspraken. Hij stelde: "We hebben wel vertrouwen in de politiek, maar niet in onze politici." “Een correctief referendum is het ventiel voor de bewoners van een democratie” en “Een democratie is geen natuurverschijnsel, dat moet bevochten worden”.

Ook in het gemeentebestuur van Berkelland blijken er aanhangers te zijn van ‘De Achterhoek werkt door’. Het zou goed zijn als de opstellers en sympathisanten van dit gedachtegoed eens te rade zouden gaan bij de heer Remkes en hem zouden vragen wat hij precies met zijn uitspraken bedoelt. Misschien leren zij dan van deze ‘eminence grise’ wat democratie betekent en inhoudt. Waarschijnlijk zullen zij hun onzalige plan dan linea recta naar de prullenbak verbannen.

Reactie toevoegen

U bent hier