h

SP Berkelland niet in gemeenteraad, wel in de buurt

4 oktober 2017

SP Berkelland niet in gemeenteraad, wel in de buurt

Op de onlangs gehouden ledenvergadering van de SP Berkelland is in meerderheid besloten niet deel te nemen aan de verkiezing van de gemeenteraad van 2018. "We hebben de mensen niet om raadslid te worden, als we het aantal zetels krijgen dat de kiezers ons gunnen", stelt afdelingsvoorzitter Huub Winkelhorst.

De belangrijkste reden is dat er onvoldoende actieve personen in de afdeling zijn om zowel een bestuur te vormen, contacten met de inwoners van Berkelland te onderhouden en ook nog een raadsfractie met geschikte actieve kandidaten te bemensen.

Secretaris Joop Voortman: "We hebben van tevoren gezegd: we doen alleen mee als we het kunnen. Meedoen aan de verkiezingen is een middel, geen doel. Onder andere doordat landelijk nogal wat taken naar de gemeenten gegaan zijn, moet je als raadslid nu aardig wat weten. De mensen die je daarvoor nodig hebt, moeten we eerst aantrekken en opleiden."

De SP is zich ervan bewust dat inwoners van Berkelland teleurgesteld kunnen zijn door dit besluit. Dat de SP na de komende gemeenteraadsverkiezing niet in de gemeenteraad zitting neemt, betekent niet dat zij politiek buiten beeld is.

SP Berkelland blijft opkomen voor de belangen van de inwoners. Dit blijven wij doen op allerlei manieren, door bijvoorbeeld het ondersteunen van acties en het organiseren van informatieavonden over actuele onderwerpen.

Steeds meer mensen raken er van doordrongen dat zij de maatschappelijke problemen niet alleen op kunnen lossen en dat je alleen door samen op te trekken je een betere samenleving kunt bereiken.

Het afgelopen jaar is het ledental van SP Berkelland met wel tien procent gestegen. Dat is een goede ontwikkeling. SP Berkelland roept iedereen op die ook streeft naar een samenleving die gebaseerd is op menswaardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit om mee te doen. Mensen kunnen zich aanlsuiten door contact op te nemen met Joop Voortman via 06-13309797 of een e-mail met hun gegevens te sturen naar berkelland@sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier