h

De hulpdienst

25 september 2014

De hulpdienst

In ons inlegvel dat u bij de tribune ontvangt heb ik al wat geschreven over de hulpdienst.

Voor de mensen die dat niet gezien hebben, volgt hier nog even een korte uitleg.

Binnen de SP is het een goede gewoonte dat elke nieuwe afdeling een hulpdienst begint. Een hulpdienst is een telefonische service die wij bieden aan iedereen die met een hulpvraag zit. Dat geldt dus ook voor mensen die geen lid zijn van de SP.

Op dit moment is een groepje kaderleden uit Berkelland zich aan het bekwamen in de opzet en uitvoering van zo’n hulpdienst en we hopen daar binnen enkele maanden dan ook daadwerkelijk mee te beginnen.

De SP organiseert landelijk scholingsbijeenkomsten voor de mensen die deze dienst gaan uitvoeren, want het gaat vaak om hele specifieke hulpvragen.

Wij zullen dan ook voornamelijk adviezen kunnen geven en aangeven tot welke instantie men zich het beste kan wenden. In bepaalde gevallen zullen we ook een thuisbezoek afleggen. Wij zijn in elk geval geen “Rijdende Rechter” omdat wij ons nooit in een geschil zullen mengen.

Wanneer we klaar zijn om te starten maken wij hier melding van.

Rob Verheggen 

Reactie toevoegen

U bent hier