h

Anti Schaliegas

17 september 2014

Anti Schaliegas

Afgelopen zaterdag 13 september was de eerste bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Die Linke Kreis Borken. Het onderwerp schaliegas of beter gezegd waarom we tegen schaliegas moeten zijn.
Heidi Breuer  (voorzitter Die Linke Kries Borken) en Mos Meijler openden de dag en Mos kondigde de eerste spreker aan; Erik van Kaathoven die in het kort het SP statenfractie standpunt inzake schaliegas verwoordde.Zoals ook in het provincie verkiezingsprogramma zal staan.

“De SP ziet zich een ware revolutie voltrekken in de energievoorziening. Die gaat van fossiel en grootschalig naar duurzaam en kleinschalig. Steeds meer energie wordt lokaal duurzaam opgewekt, bijvoorbeeld m.b.v. zonnepanelen op het dak. Lokale duurzame energiecorporaties zijn in opkomst. De SP wil dat de provincie deze ontwikkeling omarmt.
De SP zegt NEE tegen de winning van schaliegas in Gelderland of ergens anders. Die winning gaat gepaard met grote milieugevolgen en risico’s. het draagt bovendien niet bij aan een omschakeling naar duurzame energie.”Ko van Huissteden, VU docent geologie en sinds 2012 voorzitter van “Schaliegasvrij Nederland, was de volgende spreker. Aan de hand van een Powerpoint presentatie vertelde hij over het hoe en wat van schaliegas. In zijn verhaal kwamen interessante zaken naar voren:

  1. In 2009 werd ons voorgehouden dat er wel vier keer zo veel schaliegas in de bodem zit dan de gasbel van Slochteren. In 2011 werd duidelijk dat daar maar een fractie hiervan echt winbaar is. Dit gegeven werd buiten de pers gehouden. De professoren Herber en de Jager hebben voorspeld dat de winning van schaliegas onzin is. In Duitsland zou het 2 á 3 % meer gas opleveren.
  2. In de structuurvisie schaliegas kan men via de “mijnbouwwet” boorplekken aanwijzen. Provincies of gemeentes kunnen zich schaliegasvrij noemen, maar de minister kan dat naast zich neer leggen.
  3. Voor de hele Achterhoek is destijds een vergunning afgegeven voor onderzoek naar de winning van steenkoolgas. Dat bleek niet rendabel, maar die vergunning kan weer opgeëist worden!

In de pauze hebben we de film Gasland vertoond waarin documentaire maker Josh Fox de gevaren van schaliegas en de winning ervan aantoont.Na de pauze kwam Hubertus Zdebel, bundestagabgeordneter van Die Linke aan het woord.

Zijn verhaal ging over TTIP; Transatlantic Trade and Investment Partnership (vrijhandelsverdrag tussen de USA en de EU). Dit verdrag wil regelgeving, contoles en beperkingen opheffen om een onbeperkte vrije handel tussen de VS en de EU mogelijk te maken. Dit verdrag dient alleen de belangen van de grootste bedrijven en de machtspolitiek. En wat heeft dit met schaliegas te maken? Met het TTIP-verdrag wordt de weg voor een ongereguleerde export van Amerikaans Frackinggas (dat is schaliegas) naar Europa vrij gemaakt. Het frackinggas wordt als “liquified natural gas (LNG) getransporteerd. De invoer zou door het TTIP verdrag verregaand vereenvoudigd worden omdat het TTIP verdrag de EU dwingt om alle producten, dus ook dit LNG, als staatsburgers te behandelen! Dat betekent dat het ministerie van Economische zaken in Amerika voor elk LNG export een vergunning kan verstrekken zonder dat er inspecties uitgevoerd kunnen worden! Zodra het TTIP verdrag geratificeerd is kan verzet tegen TTIP regelingen ons veel geld gaan kosten!
Wanneer investeerders menen dat nationale regeringen hun winstverwachtingen inperken, dan kunnen ze een schadevergoeding eisen en dat zullen ze ook doen!
Ongeveer 75.000 bedrijven kunnen zich op de “investeringsbescherming” van TTIP beroepen.
Als laatste spreker was Eric Smaling, Tweede Kamer lid SP, aan de beurt.

Hij kwam uitleggen wat het SP standpunt is en hoe de andere partijen in Nederland hier tegenoverstaan.
De discussie over schaliegas is nu wat verstild er worden nog rapporten en een MER gemaakt.
De oppositie in de kamer is tegen, de VVD wacht af en de P.v.d.A. zweeft een beetje.
Jan Vos, de woordvoerder van de P.v.d.A. melde een afwijzing wel te verwachten. Minister Kamp is meegaand maar verwijt de SP dat ze niks willen, geen kernenergie, geen windmolens, geen schaliegas en hij vraagt zich af wat wij nou eigenlijk wel willen. Daar heeft de minister een punt; Eigenlijk wachten we op de energie revolutie! Het omdenken. We moeten niet op het Rijk of de grote bedrijven wachten, maar de SP moet zijn eigen agenda opstellen: wat kun je zelf? Wat kun je met de buren? Wat kan er in de gemeente? Wat kan de overheid?
We sloten af met een discussie; wat hebben we gehoord, wat kunnen en wat doen we ermee,  hoe brengen we dit zo goed mogelijk over aan onze leden.
Daarna was de werkelijke afsluiting, Mos en Heidi sloten de dag af en wensten iedereen een goede huiswaarts toe. Het was een mooie dag met goede sprekers en heel veel informatie.

 

NB Een speciaal dankwoord moet geuit worden richting Simone Kamminga, zij heeft een prestatie van formaat gegeven door simultaan te vertalen voor onze Duitse vrienden toen Ko en Eric aan het woord waren. Top.

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier