h

VoorMekaar of VoorZichzelf

7 juni 2014

VoorMekaar of VoorZichzelf

Woensdagavond 4 juni is de SP aanwezig geweest bij de informatie-avond in Borculo over de VoorMekaarTeams die van start zijn gegaan in Berkelland.

Er is al veel te doen geweest over deze teams. De SP heeft al meerdere meldingen binnengekregen over misstanden met deze teams. Cliënten die veel zorg kwijtraken, hun huisdieren maar weg moeten, het zijn geen uitzonderingen.

De VoorMekaarTeams moeten de zorg dichter bij huis brengen en mensen moeten zelf meer doen. Maar of het er duidelijker en beter op wordt? Er zijn 5 kernteams samengesteld, in elk team zijn 7 professionals met een eigen achtergrond (zorg, welzijn, jeugd, maatschappelijk werk, MEE) gedetacheerd.

De VoorMekaar teams gaan van start terwijl de wetgeving er nog niet door is, dus zoals wethouder Scharenborg het zegt: ‘Doen we alsof het 1 januari 2015 is’. Een groot gedeelte van de taken die het VoorMekaar team gaan doen zijn nog geen taken van de gemeente. Hoe ze het dan willen gaan doen mag Joost weten.

In de zaal zaten veel cliënten en zorgverleners, door alle onrust die er al is werden er vooral vragen gesteld hoe het in de toekomst gaat met die zorg die van de AWBZ naar de gemeente gaan. Behouden ze hun zorg? Behouden ze hun zorgverlener? Het waren allemaal vragen waar het VoorMekaar team geen antwoorden op wist.

Op onze vraag hoe mensen straks bezwaar in kunnen dienen als ze het niet eens zijn met de zorg die ze wel of niet krijgen, werd geantwoord dat er altijd wordt geprobeerd om in gesprek te blijven en er samen uit te komen. Mocht dat niet lukken zal er een mogelijkheid zijn om bij de klachtencommissie aan te kloppen. Dit gaan we uiteraard in de gaten houden.

In het tweede gedeelte van de avond wilde het team eigenlijk vooral van het publiek weten of ze ideeën hadden om samen met de burgers meer te gaan doen, buurt betrekken bij de zorg, ook de term naoberschap kwam weer langs. Het kwam er volgens ons op neer dat de gemeente graag de bal bij de bewoners wil leggen om zo zelf de taken over de schutting van de bewoners te leggen. Dan hoeft de gemeente het niet meer te doen.

Eerder hadden we al cijfers opgevraagd over de verleende huishoudelijke verzorging over de afgelopen jaren. Hieruit blijkt dat het aantal uren verleende huishoudelijke zorg in de afgelopen 2 jaar is gehalveerd! Wethouder Scharenborg gaf aan dit wel moest gebeuren omdat de gemeente te weinig geld krijgt hiervoor. Ondertussen gaat er van het jaar 2012 623.000 euro aan zorggeld de Algemene reserve in, want dat is over…

De vraag van ons aan de wethouder of de ‘1 januari 2015’ situatie ook gelijk betekent dat gemeente de bezuiniging meeneemt, kon de wethouder niet goed beantwoorden, zoals we van hem gewend zijn kwam er een lang verhaal zonder een echt duidelijk antwoord.

Bij de sluiting merkte wethouder Scharenborg tussen neus en lippen door ook nog op ‘dat we moeten kijken of we alle zorg in de toekomst als taak moeten houden, de lichte huishoudelijke verzorging kan wellicht particulier geregeld worden’. Met andere woorden, je hoeft daarvoor straks niet meer bij de gemeente aan te kloppen, zoek het zelf maar uit. Dit zijn geen berichten waar we blij van worden, dus de SP blijft dit volgen komt in actie als de gemeente dit echt wil gaan doen. Dit kan en mag niet gebeuren!

Reacties

op veel punten van zorg ben ik achterdochtig,de voormekaar teams kwamen mij niet erg professioneel over . De uitdrukkingen van veler gezichten van de aanwezigen drukten twijfeling uit. Dit wordt nog heel moeilijk onderwerp. Sp berkelland zou eens een aparte avond moeten organiseren op dit gebied Bv Keukentafels neerzetten en met gesprekken beginnen lucratief. Met b.v. een cabaret groepje. tussen door .

Reactie toevoegen

U bent hier