h

Jaarverslag 2013 SP afdeling Berkelland

2 januari 2014

Jaarverslag 2013 SP afdeling Berkelland

 

Uiteraard was het belangrijkste moment van 2013 onze status van afdeling in november.

Als het aan ons had gelegen was dat al minstens een half jaar eerder gebeurd, maar door de problemen waar onze moederafdeling mee worstelde is dat vertraagd.

We hebben dit jaar vrijwel doorlopend gewerkt aan het dossier Sensire, de zorgverlener uit de Achterhoek die 800 vaste medewerksters in de thuiszorg wilde dumpen.

Het werd een klus van de lange adem en nadat ook de ABVA-KABO erbij kwam werd het, ook voor de thuishulpen, een bloedserieuze aangelegenheid.

Al die input heeft wel geleid tot een fantastisch resultaat, namelijk een gelijkwaardig contract voor al deze dames, bij een andere zorgverlener. Dit is ook te danken aan het fantastische werk dat dhr. Borstlap, namens minister Asscher, heeft gedaan. Ondanks de halsstarrige houding van de wethouder van Berkelland, dhr. Scharenborg, werd de oplossing gevonden die wij al een jaar eerder hebben voorgesteld.

We hebben het bezoeken van leden met verve aangepakt en dat was soms een hele leuke ervaring. Soms, omdat relatief veel, oudere, leden helemaal geen prijs stelden op een bezoek van een van de bestuursleden. Een enkeling zegde zelfs zijn lidmaatschap op, nadat wij ze benaderden voor een afspraak! De gesprekken die wel plaats vonden, dat waren gelukkig de meeste, verliepen leuk en leverde een verbeterde band met de afdeling op.

Ook hebben we een “Buurten in de Buurt” in Ruurlo uitgevoerd. Door een goede voorbereiding liep dat gesmeerd en was een positieve ervaring, voor ons en ook voor de bewoners. Een concreet resultaat is de gezamenlijke aanpak van een speeltuintje, door de bewoners zelf, omdat daar veel achterstallig onderhoud aan was.

Aan een ledenvergadering zijn we, door het uitblijven van onze status en door de activiteiten rond Sensire, in 2013 niet toegekomen, maar dit staat voor februari 2014 op de rol.

Elke maand lukt het weer om een informatief inlegvel bij de Tribune te maken en de bezorging hiervan, ook in de kerkdorpen, is telkens weer prima verlopen.

Mede dankzij een betrouwbare groep bezorgers, waarmee we ook de ZO krant (BASTA)  praktisch bij elke voordeur in Berkelland in de bus hebben gestopt. Ongeveer 10.000 kranten vonden zo hun weg naar onze Berkellanders. Steeds vaker worden bestuursleden aangesproken door inwoners uit alle lagen van de Berkellandse bevolking. Een vaak gehoorde vraag daarbij is: “gaan jullie meedoen met de verkiezingen?” Wanneer we daar ontkennend op moeten reageren is vaak teleurstelling te merken. Voor ons eens te meer een reden om de komende maanden weer vaker de straat op te gaan om dit beter uit te leggen.

Ook zijn we volop bezig met de ontwikkeling van onze afdelingskrant, waarin we hier ook nader op ingaan. Deze krant zal eind januari ook weer in heel Berkelland huis aan huis bezorgd worden. Ook werd dit jaar, door diverse bestuursleden, intensief deel genomen aan verschillende opleidingsbijeenkomsten. Wij maken van elke bijeenkomst een verslag voor de kaderleden die niet mee geweest zijn, zo houden we elkaar goed bij de les.

Ook bij de regiobijeenkomsten en de partijraad wordt met een verslag iedereen op de hoogte gebracht van de belangrijke ontwikkelingen en plannen van de partij en de regio.

We hebben dit jaar de structuur van onze afdeling goed op orde gekregen. Het is nu voor iedereen duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk en aanspreekbaar is. In het begin van het jaar zag het er naar uit dat we een, kleine, ROOD groep konden vormen. Helaas is dat, nog, niet gelukt omdat het aantal leden klein was en door een studie in een andere plaats, enkelen moesten afhaken.

We hopen het komend jaar daar verandering in te krijgen, door intensief aan ledenwerving te gaan doen. Die ledenwerving bereiken we door “overal” op straat zichtbaar te zijn, intensivering van het buurtonderzoek en als haviken het handelen van de nieuwe gemeenteraad te volgen.

We mogen dan niet in de raad komen, een luis in de pels zullen we zeker zijn!

We zullen ons zeker niet als een tegengroep profileren, maar met realistische voorstellen de richting van de beslissingen in de gemeenteraad naar een socialere kant om te buigen. 2014 betekent voor ons een uitdaging om in de komende 4 jaar ons als een bestuurs- waardige te profileren en ontwikkelen en in 2018 wel aan de verkiezingen mee te doen.

 

30-12-2013  Rob Verheggen, voorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier