h

TSN

17 december 2013

TSN

 

In de regionale en landelijke pers wordt momenteel vrij negatief over TSN, de zorgaanbieder, die de medewerksters van Sensire overnam, geschreven. En door reageerders met een beschuldigende vinger naar SP gewezen.

Waarom? Even een klein stukje geschiedenis. In het voorjaar werd bekend, dat 800 vaste medewerksters van Sensire hun baan kwijt zouden raken, omdat het rijk zou gaan bezuinigen op de thuiszorg. Tevens zou van 300 tijdelijke krachten het contract niet verlengd worden. Ongeveer gelijktijdig werd bekend, dat door protestacties de bezuinigingen op thuiszorg geen 75, maar 60% zouden gaan bedragen en miet in 2014, maar pas in 2015 in zouden gaan. De lokale afdelingen van de SP waarschuwden daarop de thuiszorgmedewerksters van Sensire, dat er in 2014 dus nog evenveel werk en budget was als in 2013. En dat ze niet het sociaal plan moesten tekenen, dat door Sensire met de vakbonden was opgesteld. Dit zou onherroepelijk hun eigen ontslag inhouden. Tevens waren er plannen, om de medewerksters van Sensire vanaf 2014 bij alphabureaus onder te brengen. Want ook de lokale overheden en Sensire zelf wisten, dat werk en budget in 2014 bleven bestaan. Alphabureaus, waar de medewerksters zich als zelfstandig ondernemer bij zouden aansluiten. Dat de medewerksters met zowel primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden in deze constructie er fors op achteruit zouden gaan en dat het de Achterhoekse gemeenten een besparing van bijna 800.000 euro op zou leveren, werd wijselijk verzwegen.

SP afdelingen deelden op 4 juni bij Zaal de Kruisberg pamfletten uit, om de Sensire medewerksters tegen deze alpha-constructies te waarschuwen en kreeg op die avond van het landelijk bestuur van AbvaKabo FNV bijval. Er werd besloten actie te gaan voeren voor behoud van banen en vooral om de cliënten de zorg te kunnen blijven bieden door hun eigen zorgmedewerksters. Deze acties leidden ertoe, dat het kabinet onder andere de alpha-constructies gingen verbieden en dat er een onafhankelijk waarnemer, Hans Borstlap, lid van de Raad van State, werd aangesteld om een oplossing te zoeken voor 1100 werkneemsters die ten onrechte hun baan gingen verliezen. De oplossing werd gevonden. TSN en Zorgkompas wilden de Sensire medewerksters onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij Sensire overnemen.

Zonder de acties van de SP en later AbvaKabo, hadden over twee weken 1100 hardwerkende vrouwen op straat gestaan. En waren duizenden hulpbehoevenden onzeker geweest over hun broodnodige huishoudelijke hulp.

Is deze oplossing de ideale oplossing? Waarschijnlijk niet. De SP is tegen marktwerking in de zorg. Tegen zorginstellingen met winstoogmerk. Winst, die ten koste gaat ván die zorg. Tegen dure managementlagen en glimmende kantoorgebouwen, die betaald worden met geld, dat voor zorg is bestemd.

Is deze oplossing de minst slechte voor dit ogenblik? Ja. 1100 medewerksters behouden hun baan. Duizenden zorgvragers behouden hun vertrouwde gezicht als hulp.

Is daarmee de kous af? Nee. De grote boosdoener in deze is niet Sensire, is niet uw gemeente, is niet TSN, niet AbvaKabo en niet de SP. De grote boosdoener in deze is het huidige kabinet, dat op onjuiste wijze wil bezuinigen op zorg. Terwijl op de werkvloer en aan de bedden duizenden, nee honderdduizenden ontslagen gaan vallen, blijven zorginstellingen nog steeds commerciële bedrijven, die winst als doelstelling hebben. Waar duur betaalde managers elkaar de handen boven de hoofden houden. Waar miljarden winst gemaakt worden, zonder dat er iets mee gedaan wordt. Waar op grote schaal fraude wordt gepleegd met declaraties. Kortom: deze regering stimuleert een door en door verrot systeem. En dáár moet Nederland en de Achterhoek tegen ageren. Niet tegen politieke partijen en vakorganisaties, die de mensen aan de bedden en op de werkvloer aan het werk willen houden.

Reactie toevoegen

U bent hier