h

De volgende stap!

12 december 2013

De volgende stap!

Zoals jullie ondertussen wel weten zijn wij vanaf 2 november een zelfstandige afdeling. Maar dat betekend niet dat we er nu al zijn. Sterker nog, het gaat nu pas beginnen!!! Omdat het bestuur de kar niet alleen kan en wil trekken hebben we input nodig vanuit onze leden. Om die input te bemachtigen zijn we in september weer gestart met ledenbezoeken. Tijdens deze bezoeken hebben we aangegeven het prettig vinden wat meer ondersteuning vanuit ons ledenbestand te willen ontvangen. Gelukkig is hier door sommige leden goed gehoor aan gegeven en hebben we ons schillenmodel met actieve leden kunnen uitbreiden. Naast een nieuwe columnist hebben er zich ook enkele nieuwe kaderleden aangemeld. Op woensdag 11 december hebben we dan ook ons eerste kaderoverleg gehouden. Ondanks dat er nog wat schoonheidsfoutjes te bespeuren waren m.b.t. dit overleg was het een vruchtbare avond. Het bestuur heeft tekst en uitleg kunnen geven over lopende zaken. Daarnaast is er ook goed geluisterd naar de inbreng van de kaderleden. Een leerzame avond die zeker voor herhaling vatbaar is. Daarom is afgesproken eens in de twee maanden met deze kadergroep om tafel te gaan zitten. Om een klein tipje van de sluier op te lichten is er voor gekozen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen onze plakploegen weer de straat op sturen. Dit ondanks het feit dat we in Berkelland niet mee gaan doen aan die verkiezingen. Spotje zal hieraan zeker een bijdrage gaan leveren. Maar er zijn nog meer ideeën over de tafel gekomen waar we zeker iets mee gaan doen. Ben jij ondertussen nieuwsgierig geworden over wat er zoal besproken en beslist wordt tijdens zo’n overleg kom dan ook eens langs, al is het maar voor één keer. Zoals ik al eerder gemeld heb zijn wij ALTIJD op zoek naar input van onze leden. Dus heb je een idee, leuke spreuk of oneliner meld dit dan! Maar heb je echter geen ideeën, leuke spreuken of oneliners, ook dan ben je natuurlijk altijd welkom bij dit kaderoverleg.

Reactie toevoegen

U bent hier