h

Algemene ledenvergadering.

5 juni 2012

Algemene ledenvergadering.

Op woensdag 23 mei hebben wij onze eerste algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur was aangenaamd verrast over de opkomst van deze avond. Vooral nieuwe gezichten lieten zich dit keer zien. Berkelland is zich schijnbaar bewust dat er een goede SP afdeling moet worden opgezet. Ook de inbreng van de leden was erg positief te noemen.. Voor de pauze hebben we het gehad over het ontstaan van de huidige werkgroep en is het voorlopig bestuur officieel gekozen tot bestuur. Manon Roest is als extra bestuurslid toegevoegd aan onze werkgroep.

Het bestuur van de ledenwerkgroep SP Berkelland.
Van links naar rechts;
Gerrit Halfman, Abe Kornelis (penningmeester), Manon Roest, Rob Verheggen (voorzitter)
Huub Winkelhorst en Fred Stomps (secretaris).

Na de pauze hebben we gesproken over het congres van 2 juni. Als afsluiter hebben we vier stellingen neergelegd waarover behoorlijk pittig is gedebatteerd. Met name dit laatste onderdeel was een groot succes en voor herhaling vatbaar. Hierover later dit jaar meer. Al met al was het een zeer positieve avond waarbij het duidelijk werd dat we op het goede spoor zitten als het gaat om de oprichting van onze eigen afdeling in Berkelland.

U bent hier