h

Status “Afdeling in oprichting”

17 februari 2012

Status “Afdeling in oprichting”

Na een voorbereiding van twee jaar is het dan zover. We hebben de status ’’Afdeling in oprichting’’ aangevraagd bij onze moederafdeling in Doesburg. Op woensdag 15/02 heeft de SP afdeling Doesburg positief gereageerd op ons verzoek en is het nu aan ons in Berkelland om de volgende stap te zetten. Vanaf het allereerste begin, zo rond januari 2010, zijn enkele enthousiaste SP-ers uit Berkelland aan het werk gegaan om een eigen afdeling van de SP van de grond te krijgen.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er moet veel werk worden verzet voordat je een eigen afdeling bent. De SP stelt diverse eisen aan een afdeling. Zo moet je een minimaal aantal leden hebben binnen de gemeente grenzen. Daarnaast moet er een actieve ledengroep aanwezig zijn die diverse cursussen willen/moeten volgen en bereid zijn om de straat op te gaan en te luisteren naar de mensen uit hun woonomgeving. Dit kan d.m.v. diverse acties. Vervolgens moet er een voorlopig bestuur worden gekozen en pas daarna mag men de aanvraag van de status “Afdeling in oprichting” indienen. Inmiddels hebben wij aan al deze eisen voldaan en vinden we het tijd om deze aanvraag de deur uit te doen. Op het moment dat we de status krijgen blijven we die nog een half jaar houden om door te groeien naar een zelfstandige afdeling. In dit half jaar worden we nog een keer getoetst of we wel SP waardig zijn en hopen dan officieel een eigen afdeling te worden. Op het moment dat we een eigen afdeling worden begint het echte werk pas goed. Je krijgt een eigen budget en er wordt verwacht dat de afdeling diverse zaken oppakt. Je kunt denken aan een hulpdienst voor mensen die vastlopen in de bureaucratische wereld waarin wij leven. Maar ook een eigen fractie in de gemeente Berkelland gaan we proberen van de grond te krijgen. Al met al genoeg werk en ambities, maar dat kunnen we niet alleen. Hiervoor hebben we nog wel wat meer vrijwilligers nodig. Heb jij tijd en zin om iets voor de SP in Berkelland te gaan doen en wil jij een positieve bijdrage leveren aan het gedachtegoed van de SP neem dan even contact met ons op, we kunnen alle hulp gebruiken.

U bent hier