h

Boa’s letten op poep:

21 februari 2012

Boa’s letten op poep:

De buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente Berkelland gaan de komende weken strenger controleren op overtredingen en overlast met betrekking tot hondenpoep en loslopende honden. Overtreders krijgen een boete van €100-. Dit stond te lezen in het dagblad Tubantia van dinsdag 21 februari. Een opmerkelijk bericht vinden wij van de SP- ledenwerkgroep Berkelland. Opmerkelijk omdat precies vier weken geleden Rob Verheggen namens onze werkgroep de gemeenteraadsleden en het college heeft toegesproken over dit probleem.

Rob heeft voorstellen gedaan en oplossingen aangedragen om dit probleem grotendeels op te lossen. (zie brief op onze website). Tevens heeft hij aangedragen meer toezicht te houden en handhavend op te treden indien nodig. Of ons voorstel indruk heeft gemaakt op het college is ons niet duidelijk, maar duidelijk is wel dat er vanaf nu dus iets wordt gedaan aan deze ergernis van vele burgers. Voorlopig blijft het dus alleen maar bij handhavend optreden omdat dat natuurlijk het makkelijkst is en dit middel vlot in werking kan worden gezet. Hopelijk neemt de raad en het college ook de overige aangedragen oplossingen en voorstellen van onze werkgroep over. Want met alleen maar enkele weken strenger toezicht los je natuurlijk niet de problemen op lange termijn op. Toch zijn wij blij verrast met deze eerste stappen in de goede richting van het huidige college. Blijkbaar heeft inspreken toch wel nut, of zou het toeval zijn dat de huidige bestuurders in de gemeente Berkelland nu iets willen gaan doen aan deze problematiek. Wij denken van niet.

U bent hier