h

politiek in Berkelland

3 februari 2011

politiek in Berkelland

Inmiddels zitten we ruimschoots in het jaar 2011.De rookpluimen m.b.t het nieuwe beleid in Berkelland zijn opgetrokken en het is wel duidelijk dat er heel veel zal gaan veranderen in onze gemeente.
Dat er is kritisch gekeken moet worden naar de uitgaven van onze gemeente moge duidelijk zijn. Maar om zo draconisch als nu te werk te gaan slaat natuurlijk nergens op.
Vele burgers worden op deze manier letterlijk en figuurlijk buitenspel gezet.
Vanuit de gemeente wordt er door de ambtenaren en het college hard gewerkt aan het nieuwe beleid. Hierbij wordt de hulp ingeroepen vanuit de bevolking, dit onder de noemers ‘’Samen Anders’’ en ‘’Modern Noaberschap’’.
Deze kreten zijn voor ons, de SP Berkelland, andere woorden voor ordinaire bezuinigen.

Omdat het college en de coalitiepartijen aan visie ontbreekt, mogen de burgers zogenaamd meepraten en oplossingen aandragen om de missie te doen slagen. En als dat onverhoopt toch mislukt, kan de politiek in Berkelland de schuld mooi afwimpelen op de onwillendheid van de burgers.
Ons bereiken op dit moment diverse berichten dat het allemaal nog niet zo vlotjes wil verlopen m.b.t. het nieuwe beleid. Een mooi voorbeeld hiervan is dat de gemeente Berkelland meer verantwoording en werkzaamheden bij de basisscholen wil neerleggen.
De SP heeft in september van het vorige jaar al een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van deze plannen.Een vernietigend rapport was het gevolg. Als reactie hierop hebben de basisscholen zelf ook nog is een inventarisatie gemaakt waaruit blijkt dat de uitkomsten het zelfde waren dan die uit ons rapport. Die zelfde basisscholen hebben vervolgens gezamenlijk een brief geschreven naar het college en alle politieke partijen waarin ze oproepen deze catastrofale plannen te herzien.

Ondertussen zijn ze er bij het CDA ook achter dat er een tweedeling in onze gemeente plaats vindt. Als het aan het CDA in Berkelland ligt wordt onze gemeente lid van het JSF (jeugdsportfonds). Deze instantie traceert arme gezinnen en ondersteund deze door een jaarlijks vergoeding van maximaal €225-. Op deze manier wil men de jeugd in Berkelland aan het sporten krijgen. Wij van de SP vragen ons dan af wat te doen met zogenaamd arme jongeren die graag een muziekinstrument bespelen? Uitgerekend deze groep heeft al is van zich laten horen d.m.v. een protest bij het gemeentehuis en via de Schreeuw om Cultuur. Wij vinden het dan gek dat jongeren die graag muziek maken niet worden gehoord door het CDA en dat men voor de sporters wel iets wil gaan regelen.
Je kunt dus rustig stellen dat het CDA bewuste keuzes maakt waarbij tweedeling ontstaat. Als het aan de SP ligt zal er ook een goede regeling moeten komen voor de muziekliefhebbers en dus niet alleen voor de sporters.

Maar er gebeurt meer in de Berkellandse politiek.Tijdens de laatste raadsvergadering koos coalitiepartij D66 voor het eerst de kant van de oppositie en ging OBL voor het eerst mee met een opvatting van Groen Links.
Gaat er dan voorzichtig toch iets veranderen in Berkelland?
Wij houden u op de hoogte!

U bent hier