h

Cultureel Berkelland

4 januari 2011

Cultureel Berkelland

Eén Berkellandse instelling voor sport, cultuur en welzijn. Ondergebracht in ontmoetingscentrum Het Hof. Van waaruit alles wordt geregeld: muziekonderwijs aan de basisscholen, Hafa-opleidingen voor de muziekverenigingen en jeugd-, jongeren-, ouderen- en maatschappelijk werk.
Een mooi plan, maar de SP Berkelland wil wel wat kanttekeningen plaatsen.

.

Uit het onderzoek dat de SP heeft gehouden onder alle basisscholen in Berkelland is weinig draagkracht voor dit soort voorstellen. De PvdA verwijt het college gebrek aan toekomstvisie maar heeft schijnbaar zelf ook niet door dat er meer instrumenten te bespelen zijn dan alleen maar klarinet of trompet. De PvdA wil op de muziekschool alleen nog maar opleidingen geven voor leerlingen van harmonie of fanfare orkesten en vergeet daarbij blijkbaar de overige instrumenten. Tevens gaat de PvdA voorbij aan het rapport dat de SP heeft gemaakt n.a.v. de bezuinigingen en uitspraken van het college. Hierin komt duidelijk naar voren dat de basisscholen niet in staat zijn om individuele muziekles te geven aan bijvoorbeeld leerlingen met een gitaar, piano, viool, etc. Hiervoor heb je gekwalificeerde vakkrachten nodig aldus de docenten. Maar goed,het idee klinkt leuk en mag van ons verder worden uitgewerkt. Wat betreft het voorstel van Jan Zappij m.b.t. de samenvoeging van het management waardoor één directeur de eindverantwoording krijgt gesteund door enkele coördinatoren en een raad van toezicht kan hij onze goedkeuring krijgen. Wat ons betreft gaat de PvdA nog niet ver genoeg. Wij,de werkgroep van de SP in Berkelland stellen dan voor dat Jan Zappij zelf of één van de andere oud bestuurders uit Berkelland die gebruik maken van een wachtgeldregeling in het management gaat zitten. Dit geldt overigens ook voor de coördinatoren. Zo snijdt het mes namelijk aan twee kanten. De wachtgeldregelingen kunnen worden afgeschaft en dat scheelt Berkelland dan ruim
€ 400.000. Ook zal op deze manier de kwaliteit van deze nieuwe instelling gewaarborgd zijn want wij kunnen ons niet voorstellen dat de nieuwe directeur of één van zijn coördinatoren in de gemeenteraad een voorstel zal doen voor bezuinigingen op cultuur, hiermee bezuinigen ze immers hun eigen baan/toekomst weg. Het voorstel van de PvdA met daarbij de aanvulling van de SP zou is verder onderzocht moeten worden. Wij denken dat hiervoor wel draagkracht onder de bevolking te vinden is.

U bent hier